Розділи економіки

Склад, структура та показники використання оборотних коштів підприємства

Оборотні кошти - це сукупність коштів підприємства, необхідних для формування й забезпечення кругообігу виробничих оборотних фондів і фондів обігу.

Оборотні фонди - предмети праці, які один раз використовуються у виробничому процесі, міняють свою натурально-речовинну форму й повністю переносять вартість випускаємо продукції.

Фонди обігу - частина оборотних коштів, що використовується в процесі реалізації продукції.

На відміну від основних фондів, що неодноразово беруть участь у процесі виробництва, оборотні кошти функціонують тільки в одному виробничому циклі й незалежно від способу виробничого споживання повністю переносять свою вартість на готову продукцію

Оборотні кошти підприємства існують у сфері виробництва й у сфері обігу. Оборотні виробничі фонди й фонди обігу підрозділяються на різні елементи, що становлять матеріально-речовинну структуру оборотних коштів.

Оборотні виробничі фонди включають:

1. Виробничі запаси - предмети праці, підготовлені для запуску у виробничий процес. У їхньому складі виділяють такі елементи: сировина, основні й допоміжні матеріали, паливо, покупні напівфабрикати, тара, запчастини для ремонту, МБП.

2. НЗП і напівфабрикати власного виготовлення - предмети праці, що вступили у виробничий процес: матеріали, деталі, вузли й вироби, що перебувають у процесі обробки або складання, а також напівфабрикати власного виготовлення, не закінчені повністю виробництвом в одних цехах і підмети подальшій переробці в інших цехах того ж підприємства.

3. РБП - це нематеріальні елементи оборотних фондів, що включають витрати на підготовку й освоєння нової продукції, які провадяться в даному періоді, а ставляться на продукцію майбутнього періоду.

Фонди обігу складаються з наступних елементів:

· готова продукція на складах;

· товари в шляху (відвантажена продукція);

· кошти;

· кошти в розрахунках зі споживачами продукції.

Співвідношення між окремими елементами оборотних коштів або їхніх складових частин називається структурою оборотних коштів. Структура оборотних коштів залежить від галузевої приналежності підприємства, характеру й особливостей організації виробничої діяльності, умов постачання й збуту, розрахунків зі споживачами й постачальниками.

У своєму русі оборотні кошти проходять послідовно три стадії (див. мал.1):

1. Грошову, котра є підготовчою. Вона протікає в сфері обігу, де відбувається перетворення коштів у форму виробничих запасів;

2. Продуктивну - безпосередній процес виробництва. На цій стадії продовжує авансуватися вартість створюваної продукції, але не повністю, а в розмірі вартості використаних виробничих запасів, додатково авансуються витрати на заробітну плату й пов'язані з нею видатки, а також перенесена вартість виробничих основних фондів. Ця стадія кругообігу закінчується випуском готової продукції, після чого наступає стадія її реалізації.

3. Товарну - на цій стадії продовжує авансуватися продукт праці (ГП) у тім же розмірі, що й на продуктивній стадії. Лише після перетворення товарної форми вартості зробленої продукції в грошову авансовані кошти відновлюються за рахунок частини виторгу, що надійшли, від реалізації. Інша її сума становить грошові нагромадження. Грошова форма, що приймають оборотні кошти на третій стадії кругообігу одночасно є й початковою стадією обороту коштів.

Серед джерел, використовуваних для формування оборотних коштів, виділяють власні, позикові й притягнуті.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Оцінка роботи промислового підприємства ВАТ Червоний металіст
Підприємство в широкому розумінні це важлива, складна, відкрита, унікальна і необхідна феноменологічна система, яка базується на його виробничо-технічній, організаційній та економічній побудові і яка спрямована, з одного боку, на задоволення потреб г ...

Проблеми розвитку сучасного сільськогосподарського виробництва
Для України нарощування виробництва сільськогосподарської продукції має стратегічне значення для підйому національної економіки, тому що при успішному його розвитку створюються умови для подолання кризового стану ряду суміжних галузей. ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.