Розділи економіки

Визначення вартості виробничої будівлі відділення

Вартість будівлі визначається виходячи з вартості 1 м3 будівлі, яка складає 100 - 200 грн.

У цехах з високою механізацією площа стержневого відділення визначається плануванням обладнання, робочих місць, розташуванням транспорту, складських приміщень, проїздів та проходів. У ливарних цехах з використанням автоматичних та механізованих ліній виготовлення стержнів площі стержневих відділень складають 50-100% площі формувального відділення [2, с 107].

Ритмічна робота стержневого відділення по виготовленню та видачі готової продукції забезпечується добовим запасом оснастки та готових стержнів. При розрахунках площі відділення необхідно передбачувати площі для зберігання стержневих ящиків та стержнів.

Площа формувального відділення визначається залежно від знімання годного лиття з 1 м2 площі, яка складає 5-10 т/м2 [2, с 80]. Тоді площа стержневого відділення буде складати:

Sстер.=0,7(35000/8)=3062,5 м2

Для створення економічної та зручної експлуатації відділення приймаємо два прольоти шириною 24 м кожний. Тоді довжина прольоту буде складати:

L=3062,5/2∙24=63,8 м

Приймаємо крок колон - 12 м. Тоді довжина прольоту буде складати:

L=12∙6=72 м

Тоді остаточна площа відділення складатиме:

Sстер.=72∙48=3456 м2

Приймаємо висоту прольоту 10,8 м [2, с 110]. Тоді внутрішній об’єм будівлі складе:

Vвн=3456∙10,8=37324,8 м3

Зовнішній об’єм будівлі з урахуванням товщини стін буде складати:

Vзов=37324,8∙1,1=41057,28 м3

Тоді вартість будівлі Вб буде складати:

Вб = 41057,28 × 110 = 4516300,80 грн.

.3 Витрати на інструмент, технологічне оснащення, господарський інвентар

Вартість інструменту і технологічного оснащення ВіН приймається для серійного виробництва у розмірі 10-15% від вартості технологічного обладнання [1, с 111]:

ВіН = 6877360 × 0,1 = 687736 грн

Вартість господарського інвентарю ВіНв приймається у розмірі 1% від балансової вартості всього обладнання[1, с 115]:

ВіНв = 6877360 × 0,01= 68773,60 грн

Для здійснення виробничої діяльності на підприємстві необхідна наявність трьох основних складових:

основних виробничих фондів;

трудових ресурсів;

капіталу.

В результаті вище проведених розрахунків ми визначили величину наявних основних фондів відділення, які зводимо в таблицю 1.2.

Таблиця 1.2 - Зведена відомість основних фондів

Найменування

Вартість, грн.

1. Будівля

4516300,80

2. обладнання

6877360,00

3. Інструмент і технологічне оснащення

687736,00

4. Інвентар

68773,60

Разом

12150170,4

Подібні статті по економіці

Нормування праці на підприємсті
Праця являє собою доцільну діяльність людей, ціллю якої є створення матеріальних і духовних благ. Затрати праці на створення цих цінностей повинні мати кількісну оцінку, тому, що в масштабі суспільства дістають визнання тільки ті з них, що відповідаю ...

Приватний сектор в національній економіці
Актуальність теми даної курсової роботи. Стратегічною метою розвитку України є побудова сильної та сучасної європейської демократичної держави з потужною економікою для забезпечення гідного життя кожного громадянина. У нашій державі нерозв’язан ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.