Розділи економіки

Основні поняття, статистичні критерії та класифікації в оптовій торгівлі

Товарний ринок являє собою складну систему, зі своєю внутрішньою структурою, ієрархією окремих елементів і їхніх взаємозв'язків. Він складається із самостійних, хоча і зв'язаних між собою ринків. Товарний ринок - складовий елемент ринкової економіки країни. Він служить механізмом, що забезпечує зв'язки сфери виробництва зі сферою споживання, визначає розподіл товарів відповідно до розміру попиту і його співвідношення із пропозицією.

Масштаби товарного ринку обумовлюються двома факторами: обсягом товарної маси, що є у товарному обігу, і чисельністю споживачів, що пред'являють попит на ці товари. Товарний ринок поділяється на два самостійних ринки: ринок продуктів та ринок послуг. Особливу роль грає біржовий ринок, який виступає як самостійний елемент ринкової економіки.

Ринок продуктів поділяється на ринок продуктів виробничого призначення та ринок продуктів споживчого призначення. Кожен з них у свою чергу диференціюється за деякими ознаками. Зокрема, ринок виробничих продуктів - за галузевою ознакою. Для ринків споживчих продуктів дуже важливою є самостійна ознака регіональної диференціації.

Сукупність ринку машин і устаткування та ринку сировини утворює ринок засобів виробництва. Важливою організаційною основою розвитку ринку засобів виробництва є демонополізація останнього, забезпечення конкуренції між товаровиробниками й торговельними посередниками, впровадження сучасних систем маркетингу, рекламної діяльності.

У процесі побудови статистичного забезпечення маркетингу слід враховувати специфічні особливості ринку засобів виробництва, які відрізняють його від ринку предметів споживання. Це такі особливості:

1) Кількість споживачів на ринку засобів виробництва значно менша, ніж на ринку споживчих товарів.

2) Вартість покупки кожного споживача значно більша.

) Порівняно висока концентрація споживачів у межах певного географічного регіону.

) Специфічність критеріїв сегментації ринку засобів виробництва. Основними є географічне положення, рівень споживання, якість, потреба в сервісному обслуговуванні тощо.

) Нижча цінова еластичність попиту, тобто зміна цін на засоби виробництва не супроводжується такою самою інтенсивністю зміни попиту, як у разі предметів споживання.

) Повільніший процес купівлі, пов'язаний з перевіркою якості виробів, укладанням угод та іншими діями, що потребують вищого професійного рівня менеджерів, більш повного і різнобічного статистичного забезпечення маркетингу.

) Попит на засоби виробництва інерційніший, ніж на споживчі товари.

Ринок споживчих товарів складається з двох загальних частин: ринку продовольчих та ринку непродовольчих товарів. У кожному з цих ринків проводиться відстежування ринків окремих товарів, які формуються з урахуванням задоволення певних потреб населення. У складі продовольчого ринку - це ринки, наприклад, м'яса та м'ясних продуктів, молока і молочних продуктів та ін. У складі непродовольчих ринків - це ринки текстильних товарів, взуття, одягу та ін.

Мета статистичного вивчення ринків полягає у виявленні кількісних і якісних процесів, під впливом яких формується і розвивається ринок; зв'язків між ними, закономірностей і тенденцій їх розвитку, а також факторів, під впливом яких складаються ті чи інші співвідношення.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Обґрунтування виробництва і оцінка ефективності діяльності ТОВ Севмолокозавод за основними критеріями
В умовaх ринкових відносин головною лaнкою всієї економіки виступaє підприємство, оскільки сaме нa цьому рівні створюються необхідні для суспільствa життєві блaгa. Стійке фінaнсове положення промислового підприємствa, діючого в умов ...

Підприємство та підприємництво
  Будь-яка нація пишається плодами діяльності своїх підприємців. Але будь-яка нація і кожен її окремий представник пишаються і своєю причетністю до втілення якої-небудь конкретної підприємницької ідеї. Підприємництво як одна з конкретних фор ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.