Розділи економіки

Прогнозування собівартості технічних культур на період 2011-2013 роки

Під час аналізу рядів динаміки доводиться стикатися з такими видами, коли в рядах відсутні дані про їхні рівні за той чи інший період. Такі дані можуть бути відсутні або в середині ряду, або спочатку чи в кінці нього.

Щоб мати досить надійні результати обчислення відсутніх рівнів, інтерполяція та екстраполяція слід проводити в межах однорідних періодів, яким властива одна закономірність розвитку.

Велику роль в пануванні має екстраполяція, яка дає змогу прогнозувати соціально - економічні явища. Прогнозування є важливим етапом планово роботи.

Екстраполяція - розрахунок (прогноз) показників, які можуть знаходитись за межами досліджуваного ряду динаміки. Такі розрахунки здійснюють, виходячи з припущення, що виявлена тенденція у фактичному досліджуваному динамічному ряді матиме місце і надалі. Такі прогнозні розрахунки (екстрополяційні) можна зробити двома способами:

.Використати для прогнозних розрахунків середньорічний абсолютний приріст.

У даному випадку прогноз на наступні роки розраховується виходячи із значення абсолютного приросту обрахованого за даними показниками минулих років.

Рівняння вирівнювання ряду динаміки матиме наступний вигляд:

,

де - вирівняні рівні

- початковий рівень ряду

- середній абсолютний приріст

-кількість річних приростів, які визначаються як

різниця між порядковим номером кінцевого рівня динамічного ряду і прогнозного.

Наведемо приклад розрахунку прогнозного значення собівартість 1 ц зерна на 2013 рік:

Прогнозні дані та інші роки розмістимо у таблиці 15.

. Використовуючи для прогнозних розрахунків рівняння прямої:

де - вирівняні рівні ряду динаміки

- вирівняний рівень прибутку буряків при умові, що t = 0,тобто в році, який передує початку досліджуваного періоду;

- середній щорічний приріст прибутку буряків;

- порядковий номер року.

Розрахуємо прогнозний показник на 2009 рік.

Таблиця14

Прогнозування собівартості 1 ц технічних культур на 2011 - 2013 рік

Роки

відхилення від року який займає центральне положення

Порядковий номер року

Собівартість 1 ц технічних культур, грн

Вирівнювання по середньому абсолютному приросту

Приріст, розрахований по рівнянню прямої

2000

-5

0

24,2

24,2

22,924

2001

-4

1

24,5

25,03

23,39

2002

-3

2

25

25,86

23,856

2003

-2

3

24

26,69

24,322

2004

-1

4

23

27,52

24,788

2005

0

5

22,5

28,35

25,254

2006

1

6

25

29,18

25,72

2007

2

7

27

30,01

26,186

2008

3

8

25,6

30,84

26,652

2009

4

9

24,5

31,67

27,118

2010

5

10

32,5

32,5

27,584

2011

6

11

 

33,33

28,05

2012

7

12

 

34,16

28,516

2013

8

13

 

34,99

28,982

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Ринок праці в соціально-економічній системі
Актуальність роботи полягає в тому, що в сьогоднішній економічній ситуації, яка склалась в Україні, необхідна розробка ефективних заходів щодо соціального захисту населення і насамперед його найбідніших верств; формування потреби народ ...

Приватний сектор в національній економіці
Актуальність теми даної курсової роботи. Стратегічною метою розвитку України є побудова сильної та сучасної європейської демократичної держави з потужною економікою для забезпечення гідного життя кожного громадянина. У нашій державі нерозв’язан ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.