Розділи економіки

Удосконалення організації економічного аналізу та контролю необоротних активів із застосуванням програмного забезпечення аналізу та контролю

Сучасність і постійні зміни в умовах існування ТОВ «Агроград В» вимагають найновіших методів управління господарюючим суб’єктом. Звідси постає питання необхідності високоякісного забезпечення процесу управління підприємством. Але більшість аналітичних розрахунків, в умовах розгляду ТОВ «Агроград В», займає як по розрахункам, обробці, аналізу і подальшій інтерпретації досить багато часу, враховуючи, що в змінних умовах необхідно реагувати швидко, оперативно і результативно. Тому при неякісному забезпеченні управлінського процесу страждають як якість отриманої інформації так і якість результату від застосування цієї інформації для прийняття ефективних управлінських рішень. Звідси, впровадження інформаційних технологій для проведення аналізу фінансового стану надзвичайно важливі для стабільної роботи сучасного підприємства.

Як свідчить практична діяльність, на сьогоднішній день існують універсальні аналітичні програми, як приклад такі програмні продукти як ІНЕК - АФСП (аналіз фінансового стану підприємства), Аудит Експерт. Серед програм аналізу фінансового стану підприємства найбільшого розвитку й поширення отримали програми ретроспективного аналізу фінансового стану господарської діяльності, що проводиться на основі даних фінансової звітності підприємства, що є основним джерелом інформації при розрахунках фінансових коефіцієнтів. До таких програмних продуктів належать аналітичні програми «ІНЭЕ - АФСП», «ІНЕК - Аналітик», «Аудит Експерт», «Експерт - аналіз фінансового стану». Характеристику основних програмних продуктів, які використовуються для економічного аналізу і є найпоширенішими розглянемо детальніше (табл. 3.6).

Аналіз за допомогою сучасних аналітичних комп'ютерних програм не повністю відповідає критеріям і характеристикам комплексного економічного аналізу, оскільки як основне джерело формування інформаційної бази використовують фінансову звітність підприємства тобто відсутні принципи бюджетування поточної й стратегічної діяльності.

Таблиця 3.6 Характеристика програмного забезпечення аналізу та аудиту господарської діяльності

Програма

Характеристика

ІНЕК Аналітик

реалізовано комплексну оцінку фінансового стану підприємства, що кількісно характеризує рівень його фінансового стану, рейтинг і інвестиційну привабливість

Аудит Експерт

при здійсненні розрахунків можна отримати відповідні експертні висновки з використанням методик аналізу фінансового стану, які застосовуються в Україні. Це єдина система, що дає можливість частково або повністю переоцінити різні статті активів і пасивів балансу для проведення фінансового аналізу за реальним даними

ФінЕксперт

система спроектована як доповнення до MS EXCEL і використовує в повному обсязі всі його можливості. Особливістю програми є можливість моделювання й прогнозування фінансового стану підприємства

БЕСТ -Ф

працює в операційному середовищі Windows. Це табличний редактор за прикладом MS EXCEL, що полегшує процес освоєння програми. Аналіз розподілений на внутрішній і зовнішній. Внутрішній аналіз проводиться на підставі даних, які надходять із бухгалтерського комплексу «БЭСТ -4», що полегшує роботу користувачів цієї програми

Таким чином, можна сказати, що для аналізу ліквідності підприємства із застосуванням ПК найбільш оптимальними є електронні таблиці MS EXCEL і серед спеціалізованих програм можна виділити «ІНЕК - АФСП», що застосовується для аналізу фінансового стану підприємства.

При роботі з програмою можна отримати автоматично підготовлений у текстовому вигляді докладний висновок щодо фінансового стану ТОВ «Агроград В». Для оцінки фінансового стану в системі застосовуються «горизонтальний» і «вертикальний» аналіз пасивів і активів аналітичного балансу (відносні і абсолютні зміни в структурі майна і джерелах його формування); прибутків і збитків; платоспроможності (загальний коефіцієнт ліквідності, коефіцієнти швидкої та абсолютної ліквідності і т.д.); фінансовій стійкості (коефіцієнти автономії, заборгованості, нарахування амортизації, концентрації власного капіталу, фінансової залежності, маневреності). При оцінці ефективності діяльності підприємства передбачена можливість порівняння досягнутих їм фінансових показників з рекомендованими значеннями. Також передбачено будувати графіки за будь-якими показниками, виводити діапазон рекомендованих значень, зберігати в базі і потім постійно використовувати відібрані графіки, передавати графіки в Microsoft Word і Excel (рис. 3.6).

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Контролінг інвестиційних проектів
У складі механізму інвестиційного менеджменту важлива роль надається системам і методам внутрішнього інвестиційного контролю (контролінгу). Внутрішній інвестиційний контроль являє собою організований підприємством процес перевірки в ...

Інтегральна ефективність діяльності
Суспільство ніколи не було байдужим до витрат на досягнення того або іншого успіху. В основі прогреса лежить підвищення ефективності виробництва. Тут розуміється економічна і соціальна результативність господарської діяльності. При зн ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.