Розділи економіки

Санація балансу підприємства

Таблиця 3.5 Баланс підприємства перед проведенням санації, грн.

Актив

Пасив

1. Основні засоби

25 000

1. Статутний фонд

43 000

2. Оборотні засоби

60 000

2. Резервний фонд

2 000

3. Довгострокові пасиви

30 000

4. Короткострокові пасиви

10 000

Баланс

85 000

Баланс

85 000

За використання такого методу санації підприємство може покрити показані в балансі збитки, однак його платоспроможність та ліквідність дещо погіршуються, оскільки для придбання власних корпоративних прав витрачаються ліквідні засоби.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 

Подібні статті по економіці

Співвідношення ринкових і державних методів регулювання економіки
державний регулювання німецький економіка Актуальність теми курсової роботи полягає в тому, що самостійна Україна з 1991 року поступово змінює суспільно-економічну формацію з „розвитого соціалізму” з загальнонародною власністю на засоби ...

Політика зайнятості населення в Україні
Актуальність обраної теми полягає в тому, що в Україні відбувається процес глобалізації та формування ефективного механізму ринку праці за рахунок перебудови його структурних елементів та характеру втручання держави у процеси на ринку ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.