Розділи економіки

Бізнес-план реорганізації підприємства

Реструктуризація підприємства на прикладі НК НПЗ

Кілька років тому як один із заходів розв'язання проблеми спаду виробництва виник варіант реформування та реструктуризації підприємств із залученням консультантів. Виникли й окремі приклади істотного поліпшення фінансово-економічного стану підприємства з допомогою активізації і перспективи використання внутрішніх можливостей. Наприкінці 1997 року з'явився реальний практичного досвіду реформування на кількох десятках підприємств і фирм.

Серед найбільш типових проектів - робочих методик, вироблених в процесі реформування фахівцями в 1997-1998 роках, може бути такі: Формування програми реформування та оздоровлення підприємства; Місія і корпоративна стратегія підприємства у умовах ринкового реформування; Розробка механізмів їх реалізації програми реформування та оздоровлення підприємства; Розвиток експортного потенціалу підприємства; Фінансову політику і грамотне внутрішнє податкове планування; Розвиток зовнішньої ділової партнерській середовища (формування фінансово-промислової групи, створення корпорації тощо.) Вироблення і реалізація пріоритетів науково-технічного розвитку підприємства; Політика управління власністю для підприємства; Формування внутрішніх підприємців та підприємницького середовища для підприємства; Внутрішній економічний механізм як внутрішній господарський кодекс підприємства; Розширення господарської самостійності структурних підрозділів з урахуванням створення центрів фінансової відповідальності (ЦФО); Формування яка орієнтована клієнтів компанії та розвиток служби маркетингу; Розробка системи фінансового планування для підприємства; Розробка і реалізація для підприємства конкретних бізнес-планів; Розробка для підприємства системи планування; Нові системи оплати праці; Створення інтегрованої інформаційної системи управління; Програма соціального захисту працівників для підприємства; Інноваційні механізми для підприємства; Управління конфліктами як інструмент розвитку підприємства; Баланс внутрішніх та зовнішніх інтересів, у АТ; Вироблення ефективної асортиментної політики; Реструктуризація підприємства; Управління змінами (інноваціями); Нова внутріфірмова культура та розвитку потенціалу співробітництва на предприятии.

У зміні стану підприємств Росії можна назвати дві тенденції: 1. Негативну, пов'язану з підприємствами, які у кризової ситуації, у яких триває спад виробництва, зниження конкурентоспроможності до зупинки і банкрутства; 2. Позитивну, пов'язану з підприємствами, які потрапляли в кризовий стан і продовжує нормально функціонувати, чи стабілізували свій стан, чи забезпечують зростання обсягів продажу, рентабельності, поліпшення фінансової состояния.

Нині найбільше "відкриті і слуху" негативний процес, що цілком логічно: по експертних оцінок понад 40 кримінальних% підприємств збиткові, їм характерні затримки зарплати, неплатежі до бюджету й т. п. як наслідок, загострення соціальної напруги. Другий ж, позитивний процес, висвітлюється засобами масової інформації набагато менше, хоча живої досвід підприємств (які по експертних оцінок 10- 15%, що дуже) одна із найважливіших чинників, що потенційно можуть допомогти переломити негативні тенденції й забезпечити підйом російської экономики.

Практика показує, що, активно використовуючи накопичений досвід, майже будь-яке, справді яка хоче поліпшити свій стан, за 3-5 місяців першим етапом ретельної роботи може збільшити ефективність своєї роботи (наприклад, рентабельність) на 10-20%, але в другому етапі (рік) - ще на 20-40% (є приклади і по 100%). Результат виходить з допомогою активізації внутрішніх можливостей, істотного зміни (реформування) стратегії, реорганізації і шляхом створення ефективну систему управління, активний розвиток персоналу, зміни структури (реструктуризації) підприємства, створюваної їм продукции.

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Ринок праці в соціально-економічній системі
Актуальність роботи полягає в тому, що в сьогоднішній економічній ситуації, яка склалась в Україні, необхідна розробка ефективних заходів щодо соціального захисту населення і насамперед його найбідніших верств; формування потреби народ ...

Стратегія розвитку України в умовах глобалізації
Сьогодні економічний розвиток жодної країни не можна розглядати поза контекстом процесу глобалізації. Глобалізація впливає на розвиток світових ідеологій, інтенсивну боротьбу за встановлення світового порядку, стрибкоподібне зростання кіль ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.