Розділи економіки

Розрахунок техніко-економічних показників відділення

Розрахунок техніко-економічних показників відділення ведеться в табличній формі.

Таблиця 2.4.1 - Техніко-економічні показники відділення

Найменування показників

Величини показників

1. Випуск придатного литва 2. Річна програма виготовлення суміші - формувальної - стержневої 3. Кількісь виробничого обладнання 4. Середній коефіцієнт завантаження одладнання 5. Загальна площа відділення 6. Чисельність ППП відділення, всього чол. в тому числі: - основні робітники - допоміжні робітники - керівники - фахівці 7. Фонд заробітної плати, всього, грн. в тому числі: - основні робітники - допоміжні робітники - керівники - фахівці

22 11 2 1

8. Середньомісячна заробітна плата 1 працюючого по відділенню 9. Виробнича собівартість - 1т формувальної суміші - 1стержневої суміші 10. Випуск продукції - на 1 працівника, грн - на 1 працюючого, грн - на 1м²корисної площі

Подібні статті по економіці

Кредит, його суть, форми і значення в ринковій економіці
Кредит виник на певному етапі розвитку людського суспільства спочатку як явище випадкове, зумовлене особливими взаємовідносинами між товаровиробниками: коли продавцю потрібно було продавати товар, а в покупця не було грошей, щоб його ...

Особливості функціонування корпоратизованих підприємств харчової промисловості України (на прикладі ПАТ Рівненська кондитерська фабрика)
Актуальність теми. За останні кілька років фінансовий та виробничий стан більшості підприємств України значно погіршився. Вагомим резервом в напрямку його покращення є підвищення ефективності використання оборотних коштів, які займають ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.