Розділи економіки

Розрахунок техніко-економічних показників відділення

Розрахунок техніко-економічних показників відділення ведеться в табличній формі.

Таблиця 2.4.1 - Техніко-економічні показники відділення

Найменування показників

Величини показників

1. Випуск придатного литва 2. Річна програма виготовлення суміші - формувальної - стержневої 3. Кількісь виробничого обладнання 4. Середній коефіцієнт завантаження одладнання 5. Загальна площа відділення 6. Чисельність ППП відділення, всього чол. в тому числі: - основні робітники - допоміжні робітники - керівники - фахівці 7. Фонд заробітної плати, всього, грн. в тому числі: - основні робітники - допоміжні робітники - керівники - фахівці

22 11 2 1

8. Середньомісячна заробітна плата 1 працюючого по відділенню 9. Виробнича собівартість - 1т формувальної суміші - 1стержневої суміші 10. Випуск продукції - на 1 працівника, грн - на 1 працюючого, грн - на 1м²корисної площі

Подібні статті по економіці

Ринкова пропозиція та її еластичність
В умовах зробленої конкуренції на ринку постійно зустрічаються продавець і покупець, і в такий спосіб при їхньому зіткненні визначається ціна товару. При цьому враховуються витрати чи продавця виробника на виробництво, збереження, транспо ...

Організаційно-економічний механізм заснування власної справи в сфері виготовлення виробів з дорогоцінних металів та каміння
Виробництво ювелірних виробів є важливою складовою переробної промисловості України, проте його розвитку приділяється недостатньо уваги як з боку державних органів, так і з боку вчених та дослідників. Це зумовлено відносною інформаційн ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.