Розділи економіки

Розрахунок техніко-економічних показників відділення

Розрахунок техніко-економічних показників відділення ведеться в табличній формі.

Таблиця 2.4.1 - Техніко-економічні показники відділення

Найменування показників

Величини показників

1. Випуск придатного литва 2. Річна програма виготовлення суміші - формувальної - стержневої 3. Кількісь виробничого обладнання 4. Середній коефіцієнт завантаження одладнання 5. Загальна площа відділення 6. Чисельність ППП відділення, всього чол. в тому числі: - основні робітники - допоміжні робітники - керівники - фахівці 7. Фонд заробітної плати, всього, грн. в тому числі: - основні робітники - допоміжні робітники - керівники - фахівці

22 11 2 1

8. Середньомісячна заробітна плата 1 працюючого по відділенню 9. Виробнича собівартість - 1т формувальної суміші - 1стержневої суміші 10. Випуск продукції - на 1 працівника, грн - на 1 працюючого, грн - на 1м²корисної площі

Подібні статті по економіці

Місце України в глобалізаційних процесах
Глобалізація як історичне явище і феномен, а також як об'єктивна закономірність розвитку людства привертає все більшу увагу дослідників як у країнах Заходу, так і в країнах Сходу. В наш час формується нова галузь науки — глобалістика, яка ...

Обґрунтування виробництва і оцінка ефективності діяльності ТОВ Севмолокозавод за основними критеріями
В умовaх ринкових відносин головною лaнкою всієї економіки виступaє підприємство, оскільки сaме нa цьому рівні створюються необхідні для суспільствa життєві блaгa. Стійке фінaнсове положення промислового підприємствa, діючого в умов ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.