Розділи економіки

Розрахунок чисельності персоналу

Розрахунок фонду робочого часу

Оскільки виробництво відливок в ливарному цеху не є безперервним процесом, фонд часу одного робітника за рік можна розрахувати по формулі:

(т/год) [1.4.1.1]

де Т, t - кількість робочих днів відповідно з повною і із скороченою зміною в розрахунковому році, дні;

в, в' - тривалість відповідно повної і скороченої зміни, год

П - втрати часу, пов'язані з плановими невиходами (%) (відпустка, хвороби, виконання державних обов'язків), приймається за даними базового підприємства.

Фд.раб=(244 · 8 + 7 · 7) · ( 1 - 12/100) = 1760,88 т/год

Розрахунок чисельності основних робітників у відділенні

Чисельність основних робітників у відділенні визначається окремо по ділянках і по кожній одиниці устаткування по формулі:

(чол) [1.4.2.1]

де, ппр - прийнята кількість одиниць устаткування, шт;

Нобл - норма обслуговування одиниці встаткування, чол;- кількість робочих змін.

1д.ф.= 2*2*2(1+12/100)=8,96

Приймаю 9 чоловік.

2д.ф.= 2*2*2(1+12/100)=8,96

Приймаю 9 чоловік.

1д.ст.= 1*2*2(1+12/100)=4,48

Приймаю 4 чоловіка.

Дані розрахунку зведені в таблицю 1.4.

Розрахунок чисельності допоміжних робітників

Чисельність допоміжних робітників розраховується виходячи з нормативу 50 - 1 00% до числа основних виробничих робітників, по формулі

доп = Rnp*50/100 (чол) [1.4.3.1]

де, Rnp - сумарна чисельність основних робітників у відділенні, чол.

Rдоп=(23*50)/100=11,5 чол.

Приймаю 11 чоловік.

Дані розрахунку зведені в таблицю 1.4.

Розрахунок чисельності керівників, фахівців, службовців

Чисельність керівників у відділенні розраховується, виходячи з норми керованості й кількості змін.

Чисельність фахівців приймається з розрахунку 4% до чисельності основних і допоміжних робітників.

= (Rпр + Rдоп)*4/100 (чол) [1.4.4.1]= (23 + 11)*4/100=1,4 чол

Приймаю 1 фахівця.

Дані розрахунків зведені в таблицю1.4.

Розрахунок продуктивності праці

Розрахунок продуктивності праці у відділенні визначаю виходячи з обсягу виробництва, кількості тон суміші по формулі:

Пт = N/R (т/чол) [1.4.5.1]

де, N - обсяг випущеної продукції, т;- чисельність основних робітників у відділенні, чол.

Пт = 37840+107041,2+3735,6+9467,7/ 23 = 6873,24 м3/чол.

Таблиця 1.4 - Зведена відомість чисельності персоналу

Найменування категорій ППП

Кіл чол

Розряди

Форма оплати праці

I

II

III

IV

V

VI

Тарифний коефіцієнт

1,0

1,1

1,35

1,5

1,75

2,0

1.Основні робітники всього

22

-

10

9

3

-

-

Відрядна

в т.ч. по професіях землероби

22

-

10

9

3

-

-

2.Допоміжні робітн. вього чол. в тому числі професіонали

11

-

5

5

1

-

-

Погодинна

лаборант

2

-

1

1

-

-

-

стропольщик

2

-

2

2

-

-

-

слюсар ремонтник

4

-

2

2

-

-

-

електромонтер

3

-

-

2

1

-

-

3. Керівники, всього

Окладно-посадова

в т.ч. по посадах

2

майстер змінний

1

1800

майстер старший

1

2500

4.Фахівці всього в т.ч по професіях

1

Окладно-посадова

Технік-технолог

1

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Інтегральна ефективність діяльності підприємства
Суспільство ніколи не було байдужим до витрат на досягнення того або іншого успіху. В основі прогреса лежить підвищення ефективності виробництва. Тут розуміється економічна і соціальна результативність господарської діяльності. При зн ...

Комерційні банки
Промайнуло чотири роки розбудови самостійної банківської системи. Безумовним досягненням є створення дворівневої банківської системи на чолі з Національним банком України, який дійсно став Центральним банком ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.