Розділи економіки

Розрахунок потреби в устаткуванні

Кількість одиниць устаткування визначається по кожній групі устаткування і по ділянках окремо виходячи з річної програми суміші:

(шт.) [1.3.1]

де N - річний об'єм суміші, м3

Фд - дійсний річний фонд роботи устаткування, год. - продуктивність устаткування, м3

Кількість бігунів для першого відділення розраховую по формулі 1.3.1:

np = 37840/3975 · 8 = 1,2 шт.

Для першого відділення приймаю 2 бігуна.

Кількість бігунів для другого відділення розраховую по формулі 1.3.1:

np=107041.24/3975 · 25= 1,2 шт.

Для другої дільниці приймаю 2 бігуни.

Кількість бігунів для стержневої суміші для першого відділення розраховую по формулі 1.3.1:

np=3735.6/3975 · 1.5 = 0,62 шт.

Для першого відділення приймаю 1 бігун.

Визначаю загрузку обладнання по формулі:

η=np/nпр·100% (%) [1.3.2]

де np - розрахункова кількість обладнання, шт.

nпр - прийнята кількість обладнання, шт.

Загрузку обладнання для першого відділення розраховую по формулі 1.3.2:

η=1,2/2·100% = 60%

Загрузка обладнання для першого відділення складає 60%.

Загрузку обладнання для другого відділення визначаю по формулі 1.3.2:

η=1,2/2·100% = 60%

Загрузка обладнання для другого відділення складає 60%.

Загрузку обладнання для стержневої суміші для першого відділення визначаю по формуді 1.3.2:

η=0,56/1·100% = 62%

Загрузка обладнання для першого відділення складає 62%.

Середній коефіцієнт завантаження устаткування у відділенні розраховується по формулі:

*100% [1.3.3]

Таблиця 1.3. - Розрахунок потреби в устаткуванні сумішеприготувального відділення.

Назва

Продуктив- ність м3/год

Річна програма

Дійсний фонд

Розрахункова кількість обладнання

Прийнята кількість обладнання

Коефіцієнт загрузки

1. Бігуни 5102

8

37840

3975

1,2

2

60%

2 Бігуни 5204

25

107041,2

3975

1,2

2

60%

3 Бігуни 5101 (стержн.)

1,5

3735,6

3975

0,62

1

62%

Всього

148616,8

3,02

5

60%

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення
Поняття прибутку в економічній системі існує у зв'язку з наявністю то­варно-грошових відносин, появою і розвитком інституту власності, особливо приватної. Перші визначення прибутку збігалися зі значенням валового дохо­ду, який за індивідуаліс ...

Конкурентоспроможність торгівельного підприємства
Одна з найважливіших задач розвитку підприємства і країни в цілому, нерозривно пов`язана з ефективністю виробництва, забезпечення випуску необхідної кількості сучасних виробів та покращення якості, досягнення конкурентоспроможності пр ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2018 рік.