Розділи економіки

Виробнича програма

Розробка відділення для приготування суміші проводиться на підставі заданої виробничої програми.

Виробнича програма складається:

річного випуску литва по кожному виробу основної продукції;

запасних частин;

литва по кооперативних поставках;

литва для потреб цеху або заводу.

Залежно від заданої програми та серійності виробництва необхідно застосовувати відповідну методику її розробки.

В ливарних цехах масового і багатосерійного виробництва характерною рисою яких є обмежена номенклатура відливок з великою серійністю, розрахунки необхідно проводити точним методом. При цьому складається подетальна відомість кількості та маси відливок на річну програму.

Для ливарних цехів серійного виробництва з великою номенклатурою деталей розрахунок проводять по приведеній програмі.

Приведена програма включає не всі деталі що виготовляються, а тільки частину їх - типові; до яких приводяться інші деталі розгорнутої програми. Типовими деталями приймаються такі, які виготовляються в найбільшій кількості чи масі та мають повну специфікацію та креслення.

Зазвичай відливки виробничої програми розподіляються на вагові групи, та для кожної групи вибирають свої типові деталі.

Задана програма перераховується з допомогою коефіцієнта приведення. Коефіцієнт приведення рівний або кількості деталей, які представляє деталь-представник, або визначається відношенням сумарної маси до маси деталі, прийнятої за типову. Всі подальші розрахунки ведуться тільки по приведеній програмі. Виробнича програма приведена в таблиці 1.

Таблиця 1.1 - Розрахунок відмості приведеної виробничої програми

Найменування відливок-представників

Маса відливки

Річний випуск

Ко-еф. прив

Приведений випуск

Росподіл відливок по ваговим групам

1гр.до20кг.

2гр.20÷100кг

шт.

т.

шт.

шт.

т

шт.

т

1. Проставка

0,018

10000

180

17

170000

3060

170000

3060

-

-

2.Корпус підшипника

0,042

5000

210

16

80000

3360

-

-

80000

3360

3. Кришка сальника

0,022

5000

110

15

75000

1650

-

-

75000

1650

4. Проставка

0,021

4000

84

20

80000

1680

-

80000

1680

5. Корпус

0,028

5000

140

15

75000

2100

-

-

75000

2100

6. Стакан

0,003

10000

30

19

190000

570

190000

570

-

-

7.Корпус фільтра

0,002

20000

40

14

280000

560

280000

560

-

-

8. Полумуфта двигун

0,045

4000

180

17

68000

3060

-

-

68000

3060

9. Корпус

0,09

2000

180

17

34000

3060

-

-

34000

3060

10. Корпус секції останньї ступені

0,025

4000

100

19

76000

1900

-

-

76000

1900

11. Корпус секції проміжної ступені

0,07

1000

70

17

17000

1190

-

-

17000

1190

12. Корпус

0,015

4000

60

17

68000

1020

68000

1020

-

-

13. Плунжер

0,01

20000

200

17

340000

3400

340000

3400

-

-

14.Направляюча

0,015

2000

30

17

34000

5100

34000

5100

-

-

15. Кришка

0,008

15000

120

16

240000

1920

240000

1920

-

-

16.Кронштейн

0,012

5000

60

16

80000

960

80000

960

-

-

Всього:

1907000

30000

1402000

12000

505000

18000

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Розробка плану відкриття підприємства
Основною ланкою економіки в ринкових умовах господарювання є підприємства, що виступають у ролі господарюючих суб'єктів. Тут вирішуються питання виробництва продукції та надаються послуги, потрібні суспільству, створюються відповідні доходи і накопич ...

Перспективи розвитку СВК Залузький Теплицького району Вінницької області на 2012-2015 роки
Процес становлення основ ринкової економіки в Україні відбувається в умовах значної кризи та падіння рівнів виробництва всіх товарів, що викликає необхідність структурних перетворень у економіці. Дані процеси є наслідком дії як об'єкти ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.