Розділи економіки

Розрахунок економічної ефективності

Е= (ТШТі. ТСТі - ТШТі. ТСТі-1). N (35)

д е ТШТі - норма часу на операцію [хв].

ТСТі - тарифна ставка на операцію [грн/год].

ТСТі-1 - тарифна ставка на розряд менша і-го [грн/год].

N - річна програма випуску мікросхем

Е= (0,045*8.98/60-0,04*7.92 /60) *2595720=2063 (грн.)

Подібні статті по економіці

Світова фінансово-економічна криза 2008-2010 рр. та її наслідки для України
Світова фінансово-економічна криза 2008-2010 рр. в науковому світі вважається чи не найбільшим потрясінням із часів економічної депресії 1930-х років. Криза висвітлила реальні проблеми економік багатьох країн світу, в тому числі і Укра ...

Реструктуризація підприємств
Основна ідея реструктуризації підприємств - створення конкурентноздатних виробництв і зміна поведінки підприємства через запровадження жорстких бюджетних обмежень, властивих ринковій економіці. Поведінку підприємства в ринковій економіці, свободу йог ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.