Розділи економіки

Обсяги надходження прямих іноземних інвестицій в економіку України за період 1995 - 2010 роки

Після проголошення незалежності України в 1991 році в економіку України почали надходити іноземні інвестиції. Однак спостереження за обсягами іноземних інвестицій Державним комітетом статистики України почали вестися лише з 1995 року.

Обсяги надходження прямих іноземних інвестицій в економіку України за період 1995 - 2010 роки: (на початок року; млн. дол. США)

Роки

Прямі іноземні інвестиції в Україну, млн. дол. США

Приріст прямих іноземних інвестицій, млн. дол. США

Темпи приросту прямих іноземних інвестицій в Україну

1995

483,5

-

-

1996

896,9

413,4

30,94

1997

1438,2

541,3

15,54

1998

2063,6

625,4

19,46

1999

2810,7

747,1

-36,94

2000

3281,8

471,1

25,92

2001

3875,0

593,2

14,68

2002

4555,3

680,3

34,72

2003

5471,8

916,5

44,31

2004

6794,4

1322,6

70,32

2005

9047,0

2252,6

248,18

2006

16890,0

7843,0

-39,85

2007

21607,3

4717,3

67,09

2008

29542,7

7935,4

14,68

2009

35616,4

6073,7

20,9

2010

40026,8

4410,4

12,4

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Спеціальні економічні зони та їх роль в залученні іноземних інвестицій
Спеціальні економічні зони у країнах з перехідною економікою мають сприяти швидшому становленню ринкових механізмів в окремих регіонах. І в даній роботі ставиться за мету не лише довести наскільки вільні економічні зони (ВЕЗ) є ефек ...

Оцінка та механізм забезпечення економічної безпеки підприємства
Сучасне підприємство знаходиться в умовах безперервної зміни середовища його існування. Ця нестабільність вимагає від господарюючих суб‘єктів постійної адаптації, зокрема пошуку нових і вдосконалення вже відомих засобів забезпечення си ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.