Розділи економіки

Автоматизація економічних розрахунків за допомогою Microsoft Excel

Для автоматизації розрахунків на підприємстві використовується програма Microsoft Excel, яка відноситься до класу програм, що називаються електронними таблицями.

Електроннні таблиці використовуються в роботі спеціалістів різного профілю економістами, фінансистами, бухгалтерами, статистиками, аналітиками та ін.). електронна таблиця є ідеальним середовищем для виконання розрахунків різної складності без зайвих витрат на програмування, забезпечують збереження великих масивів інформації типа реляційних баз даних - більше ніж 60 тисяч записів на кожному листі робочої книги. В Microsoft Excel включений розвинутий математичний апарат, спеціальні інформаційні технології статистичного аналізу, доступні графічні засоби представлення та аналізу даних.

Інформаційні технології Microsoft Excel доступні користувачам різної кваліфікації - від користувачів до професіональних програмістів. Користувачі, як правило, обмежуються заповненням таблиць даними, завданням найпростіших розрахункових формул, командами меню. Просунуті користувачі створюють комплексні інформаційні технології, засновані на використанні всього арсеналу засобів Microsoft Excel, в першу чергу це - набір вбудованих функцій, стандартні надбудови, вмішують задачі моделювання і аналізу даних, використовують можливості Microsoft Excel з інтеграції даних і функцій обробки інших програмних засобів, та в першу чергу Microsoft Excel. Професійні програмісти за допомогою інструментальних засобів створюють закінчені додатки і спеціальні "надбудови" Microsoft Excel, які забезпечують високий рівень автоматизації обробки інформації.

Ехсеl - універсальна електронна таблиця для будь-якого типу даних.

Оскільки в цьому додатку існує багато вбудованих обчислювальних функцій, більшість користувачів ЕОМ звертаються до Ехсеl, коли необхідно створити таблицю для будь-яких розрахунків.

Microsoft Excel широко застосовується для автоматизації фінансово-аналітичних прогнозних розрахунків.

Такою же популярністю користуються ті можливості Ехсеl, що дозволяють будувати графіки. З їхньою допомогою, на підставі чисел уведених вами в робочі таблиці можна побудувати будь-які види графіків і діаграм.

По краях активної таблиці Ехсеl знаходиться рамка, у якій розташовані позначення рядків і стовпців. Стовпцям відповідають букви алфавіту, а рядкам - числа. Ці позначення необхідні тому, що таблиці можуть досягати величезних розмірів.

Клітки таблиці Ехсеl утворюються в результаті перетинання рядків і стовпців. Подібна структура побудови називається масивом.

Місце розташування всіх елементів масиву однозначно визначається позиціям відповідних рядків і стовпців. Це означає, що при відображенні на екран даних, Ехсеl просто зчитує вміст кліток. Програма постійно інформує про поточну позиції в активній таблиці двома різними способами.

Над використовуваною таблицею, на початку рядка формул, приводяться координати поточної клітки, наприклад Б5. Це означає, що поточна клітка знаходиться на перетинанні стовпця В і рядка 5 так називана система адресації кліток А1). У самій таблиці поточна клітка виділяється курсором.

У кожній робочій таблиці міститься 256 стовпців на екрані відображаються тільки перші 10) і 16384 рядків видні тільки 16 - 18). Якщо перемножити кількість стовпців на кількість рядків, то з'ясується, що в кожній таблиці можна використовувати 4194304 порожні клітки. Але, якщо і цього буде недостатньо, необхідно пам'ятати, що кожна робоча книга складається з 16 аркушів по 4194304 клітки, тобто в цілому максимальне число кліток в одному документі складає 46108864.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Перспективи розвитку місцевого самоврядування
місцевий самоврядування реформа регіон Взаємовідносини центру та регіонів завжди є доленосними для розвитку держави в цілому. Вони не тільки визначають державний устрій, а й справляють вирішальний вплив на добробут народу. Відсутність у ...

Теоретичні основи формування і використання капіталовкладень на підприємствах
Мета роботи: систематизація, узагальнення, закріплення та розширення теоретичних знань для поглибленого вивчення практичних питань щодо підвищення економічної ефективності діяльності підприємств за перехідного до ринкових відносин періоду. ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.