Розділи економіки

Шляхи підвищення прибутковості підприємства

Прибуток є найважливішим показником, який дає узагальнену характеристику всій виробничо-фінансової діяльності підприємства В отриманому прибутку відображається виконання таких важливих якісних показників, як підвищення продутивносгі праці, зниження собівартості та підвищення якості продукції, використання виробничих фондів. Крім того, прибуток є основним джерелом розширення основних і обігових фондів, діючим чинником, який стимулює (за допомогою створення та використання фондів економічного стимулювання) досягнення більш високих показників виробництва, джерелом доходів держбюджету [47, с. 58]

Аналіз прибутку проводиться методом порівняння фактичних даних за звітний період з фактичними даними за попередній період. В процесі аналізу необхідно надати оцінку темпам зростання прибутку в цілому і по кожній його частині; розрахувати чинники, шо впливають на зміну прибутку і визначити рівень їх впливу; виявити резерви збільшення прибутку; надати оцінку рівню рентабельності.

Подібні статті по економіці

Проблема інвестування єкономіки України за рахунок внутрішніх резервів
Інвестиції є основою розвитку підприємств, окремих галузей та економіки країни в цілому. Від уміння інвестувати залежить розквіт чи занепад власного виробництва, можливості вирішення соціальних й екологічних проблем, сучасний рівень і поте ...

Нормування праці в сільському господарстві
Нормування - найважливіший елемент наукової організації праці, що дозволяє правильно вирішувати питання розподілу і кооперації праці, розстановки робочої сили, організації та обслуговування робочих місць. Науково обгрунтовані норми спр ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.