Розділи економіки

Шляхи підвищення прибутковості підприємства

Прибуток є найважливішим показником, який дає узагальнену характеристику всій виробничо-фінансової діяльності підприємства В отриманому прибутку відображається виконання таких важливих якісних показників, як підвищення продутивносгі праці, зниження собівартості та підвищення якості продукції, використання виробничих фондів. Крім того, прибуток є основним джерелом розширення основних і обігових фондів, діючим чинником, який стимулює (за допомогою створення та використання фондів економічного стимулювання) досягнення більш високих показників виробництва, джерелом доходів держбюджету [47, с. 58]

Аналіз прибутку проводиться методом порівняння фактичних даних за звітний період з фактичними даними за попередній період. В процесі аналізу необхідно надати оцінку темпам зростання прибутку в цілому і по кожній його частині; розрахувати чинники, шо впливають на зміну прибутку і визначити рівень їх впливу; виявити резерви збільшення прибутку; надати оцінку рівню рентабельності.

Подібні статті по економіці

Ринкове господарство країн європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції (II пол. XIX ст. - поч. XX ст.)
Важко переоцінити вплив ідеї на долі цілих народів та цивілізацій. Наукові праці однієї людини або групи однодумців здатні за коротких період часу здійснити революційні зміни в фундаментальних засадах світосприйняття не тільки окремих ...

Модель монополістичної конкуренції
...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.