Розділи економіки

Аналіз витрат підприємства

- по іншим на 393,3 тис.грн, за рахунок виплат матеріальної допомоги разового характеру більше на 299 тис.грн та створення резерву на виплату винагороди за підсумками роботи за рік на 127,3 тис.грн.

У порівнянні з 2008 роком в 2009 році експлуатаційні витрати збільшились на 65,1 тис.грн, у тому числі по елементах:

- по заробітній платі економія склала 18,5 тис.грн;

- -по нарахуванням - 5,2 тис.грн

-по матеріалам витрати збільшились на 61,5 тис.грн або 29,61 % за рахунок придбання нормативної літератури для працівників вантажних цехів та інструкцій по сигналізації;

-перевитрата палива склала 41,3 тис.грн або 26,41% за рахунок росту ціни на вугілля;

-перевитрата електроенергії склала 13,9 тис.грн (1,53%) за рахунок підвищення ціни за 1 кВт на 0,1159 грн;

-амортизаційні витрати зменшились на 2,7 тис.грн або 99,36 %;

-економія інших витрат склала 25,2 тис.грн

Витрати від підсобно-допоміжної діяльності за 3 роки значно зменшились - з 635,1 тис.грн в 2006 році до 23,1 тис.грн в 2009. Економія в 243,7 тис.грн відбулась у зв’язку з упорядкуванням штату з підсобно-допоміжної діяльності;

Адміністративні витрати у 2009 році значно зменшились - у порівнянні з 2008 роком на 697,3 тис.грн, у порівнянні з відповідним періодом 2007 року на 366,5 тис.грн .

Операційні витрати в в 2007 році зросли на 638,1 тис.грн. В 2009 році витрати збільшились порівняно з 2008 на 19,2 тис.грн або %, проте порівняно з 2007 роком економія склала 571,5 тис.грн, тобто витрати зменшились майже вдвічі. В більшій мірі це стало можливим завдяки зменшенню відрахувань до профкому на 392,5 тис.грн.

Розглянемо наглядно динаміку витрат ДС Микитівка за 2006-2009 рр.

Рисунок 2.16 - Динаміка витрат ДС Микитівка за 2006-2009 рр.

Розглянемо динаміку експлуатаційних витрат ДС Микитівка в 2006-2009 рр. по статтях

Рисунок 2.17 - Динаміка експлуатаційних витрат в 2006-2009 рр.

Розглянемо структуру витрат у 2006-2009 році у таблиці 2.9.

Таблиця 2.9 - Структура витрат ДС Микитівка у 2006-2009 рр.

Показники

Роки

У % до підсумку

2006

2007

2008

2009

2006

2007

2008

2009

Експлуатаційні витрати у т.ч. фонд оплати праці нарахування матеріали паливо електроенергія амортизація інші

12459,2 7453,9 2848,9 192,8 252,8 452,6 227,0 1031,2

17723,4 10867,3 4146,9 246,3 224,1 696,7 405,6 1136,2

22859,0 14211,4 5426,3 207,7 156,4 906,1 421,6 1529,5

22924,1 14192,9 5421,1 269,2 197,7 920,0 418,9 1504,3

91,8 - - - - - - -

80,48 - - - - - - -

90,74 - - - - - - -

93,65 - - - - - - -

Витрати від підсобно-допоміжної діяльності у т.ч по вантажній службі по пасажирському господарству

635,1 103,6 531,5

266,8 114,5 152,3

167,8 167,8 -

23,1 23,1 -

4,68 - -

1,32 - -

0,67 - -

0,09 - -

Витрати від операційної діяльності

477,7

1115,8

525,1

544,3

3,52

5,51

2,08

2,22

Адміністративні витрати

-

1427,7

1758,5

1061,2

-

7,05

6,98

4,34

Усього витрат

13572,0

20260,7

25191,9

24478,2

100

100

100

100

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Історія розвитку макроекономічної науки
Є області знань і життєвого досвіду, про яких, здається, може судити будь-кого з нас. Крім політики, до таких сфер відносяться медицина і, звичайно ж, економіка. Це не випадкове, адже економіка - наука емпірична, пов'язана з практикою ...

Поняття, види та показники рівня концентрації та спеціалізації виробництва
Рівень розвитку продуктивних сил і виробничих відносин на підприємствах під впливом науково-технічного прогресу зумовлює процеси подальшого економічного розвитку держави та суспільного поділу праці. Вони проявляються в еволюційному роз ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.