Розділи економіки

Розрахунок оптової ціни виробу

Оптова ціна - це ціна, за яку підприємство реалізує продукцію.

ЦОПТ= СП+ ПР (32)

де Цопт - оптова ціна [грн]., Сп - повна собівартість [грн]., Пр - прибуток [грн].

Прибуток визначається підприємством з урахуванням ринкової кон’юнктури та зовнішньо-економічних факторів:

(33)

де ПР - прибуток [грн].

СП - повна собівартість [грн].

ПР=6.52338*10%/100=0,652338 (грн.)

Підставивши дані у формулу (32) отримаємо:

ЦОПТ=6.52338+0,652338 = 7.175718 (грн.)

Подібні статті по економіці

Підвищення продуктивності праці персоналу на прикладі ТзОВ Хлібодар
Необхідність прийняття господарського рішення зумовлена існуванням проблем - складних теоретичних питань чи практичних ситуацій, що характеризуються розривом між тим, що є та що повинно бути. Поняття «технологія прийняття рішень» вимаг ...

Переваги та недоліки показників ВНП та ВВП
Метою даної роботи є характеристика і аналіз комплексу понять, а саме основних макроекономічних показників, які використовуються в системі національних рахунків(СНР). Вони були створені з метою виміру сукупного виробництва в ринковій екон ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.