Розділи економіки

Сутність портфельного аналізу

Портфель бізнесів фірми (корпоративний портфель) - де вся сукупність СБО, які належать одній корпорації.

Аналіз портфеля бізнесів фірми (портфельний аналіз) є основою стратегічного управління. Призначення портфельного аналізу полягає у встановлені відмінностей теперішнього стану фірми з її бажаним станом у майбутньому і причин цих відмінностей з метою вкладення коштів у найбільш прибуткові і перспективні напрямки та вилучення інвестицій з неефективних проектів. Під час проведення портфельного аналізу оцінюють привабливість ринків і конкурентоспроможну можливість фірмі діяти на цих ринках. При цьому використовуються такі критерії: темпи зростання продажів; сила. конкурентної позиції; стадія життєвого циклу; частка ринку; приваблюють галузі.

Портфельний аналіз призначений для ефективного вирішення наступних питань:

узгодження й зв'язок стратегій СБО;

розподіл матеріальних, фінансових і кадрових ресурсів між СБО;

формулювання переліку стратегічних завдань для кожної СБО;

зміни структури управління окремих підприємств, розвиток чи згортання бізнесу[18].

У цілому аналіз зводиться до побудови різних матриць, за допомогою яких бізнес-одиниці порівнюються між собою. Осями матриці є перспективи розвитку ринку і конкурентоспроможність бізнесу.

Щоб здійснити портфельний аналіз використовують такі матриці для проведення аналізу як: матриця Бостонської консалтингової групи; матриця “привабливості - конкурентоспроможності”; матриця Ансоффа; матриця Arthur D. Little; комплексний аналіз PIMS.

Подібні статті по економіці

Рівень розвитку і розміщення електронно-машинного будування України
Курсова робота описує сучасний рівень розвитку і розміщення електронно-машинного будування України. Вважаємо, що саме ця тема є одна з найбільш актуальною в наш час. Тому що, по-перше, рівень розвитку цієї галузі є одним з показників ...

Місце України в глобалізаційних процесах
Глобалізація як історичне явище і феномен, а також як об'єктивна закономірність розвитку людства привертає все більшу увагу дослідників як у країнах Заходу, так і в країнах Сходу. В наш час формується нова галузь науки — глобалістика, яка ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.