Розділи економіки

Оцінка впливу запропонованого рішення на на результати діяльності підприємства

Господарське рішення значною мірою впливає на покращення діяльності підприємства, тому для наочності зобразимо вплив господарського рішення на ефективність діяльності підприємства у вигляді таблиці 2.5.1.

Оскільки частка ФОП у собівартості продукції становить 26,49%, то визначимо частку у грошовій формі:

М=22507*(100-26,49)/100=16544,9 тис.грн.

Отже нова собівартість становитиме:

Сзах.=16544,9*(100+2,31%)/100+5991,6=22918,7 тис.грн

Таблиця 2.5.1.

Вплив запропонованого рішення на ефективність діяльності підприємства

Показники, що характеризують різні аспекти діяльності підприємства

До впровадження рішення

Після впровадження рішення

Ефект від впровадження рішення

Обсяг вирбництва продукції, тис.грн.

32401

33147,98

746,98

Собівартість виробництва продукції, тис.грн

22507

22918,7

411,7

ФОП, тис.грн.

5691,6

5991,6

30

Разом, тис. грн

-

-

-

Отже нова собівартість становитиме:

Сзах.=16544,9*(100+2,31%)/100+5991,6=22918,7 тис.грн

Зміна собівартості становить:

ΔС=22918,7-22507=411,7 тис.грн.

При цьому обсяг виробництва продукції зріс на 746,98 тис грн.

Оскільки обсяг і собівартість зросли, можна отримати прибуток (збиток), в нашому випадку прибуток в розмірі:

ΔП= 746,98 - 411,7=335,28 тис.грн

Тому слід зробити висновок, що заходи по стимулюванню праці персоналу мають позитивний вплив, адже за їх рахунок ми отримуємо додатковий прибуток, що є основою діяльності будь-якого підприємства. Персонал є рушійною силою діяльності будь-якого підприємства, і тому для покращення його діяльності потрібно виначити проблеми пов’язані з персоналом і знайти шляхи їх ефективного вирішення. Це дасть змогу підприємству успішно функціонувати на ринку і отримувати стабільний прибуток.

Подібні статті по економіці

Побудова моделі дослідження витрат підприємства
Існує досить велика кількість способів, за допомогою яких підприємство може заробляти прибуток. І для кожного способу найбільш важливим фактором є фактор затрат, тобто тих реальних витрат, які повинне понести підприємство в процесі сво ...

Контролінг інвестиційних проектів
У складі механізму інвестиційного менеджменту важлива роль надається системам і методам внутрішнього інвестиційного контролю (контролінгу). Внутрішній інвестиційний контроль являє собою організований підприємством процес перевірки в ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.