Розділи економіки

Оцінка впливу запропонованого рішення на на результати діяльності підприємства

Господарське рішення значною мірою впливає на покращення діяльності підприємства, тому для наочності зобразимо вплив господарського рішення на ефективність діяльності підприємства у вигляді таблиці 2.5.1.

Оскільки частка ФОП у собівартості продукції становить 26,49%, то визначимо частку у грошовій формі:

М=22507*(100-26,49)/100=16544,9 тис.грн.

Отже нова собівартість становитиме:

Сзах.=16544,9*(100+2,31%)/100+5991,6=22918,7 тис.грн

Таблиця 2.5.1.

Вплив запропонованого рішення на ефективність діяльності підприємства

Показники, що характеризують різні аспекти діяльності підприємства

До впровадження рішення

Після впровадження рішення

Ефект від впровадження рішення

Обсяг вирбництва продукції, тис.грн.

32401

33147,98

746,98

Собівартість виробництва продукції, тис.грн

22507

22918,7

411,7

ФОП, тис.грн.

5691,6

5991,6

30

Разом, тис. грн

-

-

-

Отже нова собівартість становитиме:

Сзах.=16544,9*(100+2,31%)/100+5991,6=22918,7 тис.грн

Зміна собівартості становить:

ΔС=22918,7-22507=411,7 тис.грн.

При цьому обсяг виробництва продукції зріс на 746,98 тис грн.

Оскільки обсяг і собівартість зросли, можна отримати прибуток (збиток), в нашому випадку прибуток в розмірі:

ΔП= 746,98 - 411,7=335,28 тис.грн

Тому слід зробити висновок, що заходи по стимулюванню праці персоналу мають позитивний вплив, адже за їх рахунок ми отримуємо додатковий прибуток, що є основою діяльності будь-якого підприємства. Персонал є рушійною силою діяльності будь-якого підприємства, і тому для покращення його діяльності потрібно виначити проблеми пов’язані з персоналом і знайти шляхи їх ефективного вирішення. Це дасть змогу підприємству успішно функціонувати на ринку і отримувати стабільний прибуток.

Подібні статті по економіці

Продуктивність праці як категорія економіки праці на СТО Гавань
Продуктивність праці одна із найважливіших якісних показників роботи підприємства, вираженням ефективності витрат праці. Зростання продуктивності праці має велике господарське значення, оскільки підвищення ефективності використання тру ...

Населення та трудові ресурси України
Чисельність населення і його структура визначає розмір і склад трудових ресурсів. Трудові ресурси - частина населення країни, яка має відповідний фізичний розвиток, знання і практичний досвід роботи, які потенційно можуть бути використ ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.