Розділи економіки

Калькуляція собівартості виробу

В цьому розділі визначаємо повну собівартість виробництва мікросхеми К218Н7, її оптову ціну, рентабельність та економічну ефективність.

Собівартість виробу - це сума витрат в вартісному виразі на виробництво і реалізацію продукції.

Цехова собівартість

Сц = ВМ + ЗП + ВСС + ЦНВ (20)

де ВМ - вартість основних матеріалів;

ЗП - заробітна плата;

Всс - відрахування на соціальне страхування;

ЦНВ - цехові накладні витрати.

Собівартість загальновиробнича: Сзв=Сц+Взв (21)

де Взв - загально виробничі витрати.

Собівартість повна:

Сп=Сзв+Вн (22)

де Вн - витрати невиробничі:

Розрахунок витрат на одиницю продукції називається калькуляцією. Калькуляція проводиться по кожній статті витрат. Калькуляція проводиться по кожній статті витрат. Стаття 1. Сировина та основні матеріали

В цю статтю входить вартість всіх матеріалів та сировини, які

використовуються при виготовленні мікросхеми К235H4 (таблиця 5):

Таблиця 5. Відомість сировини і матеріалів та розрахунок їх вартості.

Найменування сировини і матеріалу

Одиниця вимірювання

Вартість за одиницю вимірювання, грн.

Норма розхо- ду на один виріб

Вартість норми розходу на один виріб, грн

Обгрунтуван- ня ціни

1. СИТАЛ СТ50-1

КГ

850

0,05г

0,0425

договірна

2. Тантал

КГ

1100

0,065г

0,0705

договірна

3. ФОСФОР. СИЛІКАТ СКЛО

КГ

100

0,008г

0,062

договірна

4. SiH4

Л

1150

0,005мл

0,00575

договірна

5. SiCl4

Л

1000

0,05мл

0,05

договірна

6. Вода

Л

30

1,1мл

0,033

договірна

7. PCl3

Л

570

0,05мл

0,0285

договірна

8. POCl3

Л

580

0,05мл

0,029

договірна

9. Cлюда

КГ

400

0,005г

0,002

договірна

14. Флюс

КГ

150

0,5г

0,070

договірна

15. Припой

КГ

200

0,5г

0,15

договірна

16. Клей

КГ

215

0,75г

0,162

договірна

Внр Вартість норми розходу

1,679

 

Вартість матеріалів розраховуємо за форму ВМ = Внр + Тзв - Вв (23), де Внр-вартість норми розходу (див. таблиці 5); Тзв - транспортно заготівельні витрати; Вв - вартість відходів; Транспортно-заготівельні витрати складають 5-10% від вартості виробу:

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Ринкове господарство країн європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції (II пол. XIX ст. - поч. XX ст.)
Важко переоцінити вплив ідеї на долі цілих народів та цивілізацій. Наукові праці однієї людини або групи однодумців здатні за коротких період часу здійснити революційні зміни в фундаментальних засадах світосприйняття не тільки окремих ...

Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці
Проблеми монополізації господарського життя , конкуренція на товарних ринках привертають сьогодні пильну увагу не тільки спеціалістів, але і широких прошарків населення. З початку 90-х років ці проблеми гостро стали перед Україною ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.