Розділи економіки

Оцінювання ефективності господарського рішення

За допомогою стимулювання праці ми визначили, що можемо отримати збільшення обсягу виробництва продукції на 746,98 тис.грн.

Визначимо частку фонду оплати праці у структурі собівартості продукції на базі 2010 року:

Частка=*100%==26,49%

Як видно частка заробітної плати у собівартості продукції займає значну чатину у собівартості продукції.

ФОП у 2010 році становив 5961,6 тис.грн. У результаті проведення заходів він становитиме:

ФОПзах.=5961,6 + 30=5991,6

Визначимо зміну собівартості продукції. У 2010 році С=22507 тис.грн. У результаті впровадження заходів вона становитиме.

Визначимо процент зміни продуктивності праці:

ΔПП%=3,38/146,6*100%=2,31%.

Отже продуктивність праці зросте на 2,31%.

Визначимо зміну заробітної плати:

ΔЗП=30/5961,6*100%=0,5%.

Отже продуктивність праці зростає швидшими темпами, ніж ФОП, тому даний захід є позитивним і доцільним для діяльності підприємства.

Зниження собівартості продукції внаслідок росту продуктивності праці, що перевищує ріст заробітної плати, знаходимо за формулою:

=(1-=0,47%

де - доля заробітної плати в собівартості продукції.

Собівартість продукції зменшиться на 0,47%. Тому я вважаю, що обране мною рішення є доцільним і ефективним, оскільки продуктивність праці персоналу зростає швидшими темпами, ніж фонд оплати праці.

Подібні статті по економіці

Роздержавлення та приватизація
Державне управління процесами приватизації Одним з елементів економічної політики і однією з найваж­ливіших функцій держави у період переходу до ринку є зміна еко­номічної структури - створення структури змішаної економіки. Структура змішан ...

Планування виробничих витрат і собівартості продукції вівса на площі 120 га в умовах ТОВ агрофірма Ольвія
Сільське господарство є однією з основних галузей народного господарства, оскільки виробництво продуктів харчування - перша умова життя безпосередніх виробників. Водночас воно є сировинною базою легкої та харчової промисловості. Попит ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.