Розділи економіки

Оцінювання ефективності господарського рішення

За допомогою стимулювання праці ми визначили, що можемо отримати збільшення обсягу виробництва продукції на 746,98 тис.грн.

Визначимо частку фонду оплати праці у структурі собівартості продукції на базі 2010 року:

Частка=*100%==26,49%

Як видно частка заробітної плати у собівартості продукції займає значну чатину у собівартості продукції.

ФОП у 2010 році становив 5961,6 тис.грн. У результаті проведення заходів він становитиме:

ФОПзах.=5961,6 + 30=5991,6

Визначимо зміну собівартості продукції. У 2010 році С=22507 тис.грн. У результаті впровадження заходів вона становитиме.

Визначимо процент зміни продуктивності праці:

ΔПП%=3,38/146,6*100%=2,31%.

Отже продуктивність праці зросте на 2,31%.

Визначимо зміну заробітної плати:

ΔЗП=30/5961,6*100%=0,5%.

Отже продуктивність праці зростає швидшими темпами, ніж ФОП, тому даний захід є позитивним і доцільним для діяльності підприємства.

Зниження собівартості продукції внаслідок росту продуктивності праці, що перевищує ріст заробітної плати, знаходимо за формулою:

=(1-=0,47%

де - доля заробітної плати в собівартості продукції.

Собівартість продукції зменшиться на 0,47%. Тому я вважаю, що обране мною рішення є доцільним і ефективним, оскільки продуктивність праці персоналу зростає швидшими темпами, ніж фонд оплати праці.

Подібні статті по економіці

Система економічної безпеки за матеріалами організації ТОВ Будхаус
Економічна безпека являє собою універсальну категорія, що відображає захищеність суб'єктів соціально-економічних відносин на всіх рівнях, починаючи з держави і закінчуючи кожним його громадянином. Економічна безпека підприємства - ...

Комерційні банки
Промайнуло чотири роки розбудови самостійної банківської системи. Безумовним досягненням є створення дворівневої банківської системи на чолі з Національним банком України, який дійсно став Центральним банком ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.