Розділи економіки

Оцінювання ефективності господарського рішення

За допомогою стимулювання праці ми визначили, що можемо отримати збільшення обсягу виробництва продукції на 746,98 тис.грн.

Визначимо частку фонду оплати праці у структурі собівартості продукції на базі 2010 року:

Частка=*100%==26,49%

Як видно частка заробітної плати у собівартості продукції займає значну чатину у собівартості продукції.

ФОП у 2010 році становив 5961,6 тис.грн. У результаті проведення заходів він становитиме:

ФОПзах.=5961,6 + 30=5991,6

Визначимо зміну собівартості продукції. У 2010 році С=22507 тис.грн. У результаті впровадження заходів вона становитиме.

Визначимо процент зміни продуктивності праці:

ΔПП%=3,38/146,6*100%=2,31%.

Отже продуктивність праці зросте на 2,31%.

Визначимо зміну заробітної плати:

ΔЗП=30/5961,6*100%=0,5%.

Отже продуктивність праці зростає швидшими темпами, ніж ФОП, тому даний захід є позитивним і доцільним для діяльності підприємства.

Зниження собівартості продукції внаслідок росту продуктивності праці, що перевищує ріст заробітної плати, знаходимо за формулою:

=(1-=0,47%

де - доля заробітної плати в собівартості продукції.

Собівартість продукції зменшиться на 0,47%. Тому я вважаю, що обране мною рішення є доцільним і ефективним, оскільки продуктивність праці персоналу зростає швидшими темпами, ніж фонд оплати праці.

Подібні статті по економіці

Ринкове господарство країн європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції (II пол. XIX ст. - поч. XX ст.)
Важко переоцінити вплив ідеї на долі цілих народів та цивілізацій. Наукові праці однієї людини або групи однодумців здатні за коротких період часу здійснити революційні зміни в фундаментальних засадах світосприйняття не тільки окремих ...

Регіональні особливості розвитку й розміщення продуктивних сил України
Подальший соціально-економічний розвиток України та інформатизація суспільства залежать від того, якою мірою будуть задіяні інтелектуальні та творчі можливості народу, здібності кожного громадянина. Це обумовлює необхідність нагромадже ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.