Розділи економіки

Економічне обгрунтування господарського рішення щодо підвищення продуктивності праці персоналу

Основною метою управління продуктивності праці на підприємстві є вишукування та реалізація можливих джерел її росту, тому запропонуємо такі заходи для її підвищення: результати діяльності зростають, затрати також зростають, але меншими темпами.

Ми використаємо так зване стимулювання праці. Основною метою управління стимулюванням праці є забезпечення росту доходів персоналу та диференціації їх виплат відповідно трудовому окладу окремого працівника у загальні результати діяльності.

Було виявлено резерви підвищення продуктивності праці. Тому запропонуємо заходи для їх підвищення. Оскільки використовуємо стимулювання праці, то запропонуємо такі заходи:

Побудова на підприємстві тарифної системи оплати праці - це сукупність правил, за допомогою яких забезпечується порівняльна оцінка праці, залежно від кваліфікації, умов її виконання, відповідальності, значення галузі та інших факторів, що характеризують якісну сторону праці. Це дасть змогу працівникам за рахунок підвищення кваліфікації отримувати більшу заробітню плату. В свою чергу підвищення кваліфікації дасть змогу отримати додаткові навички, що підвищить продуктивність праці.

Застосування системи додаткового стимулювання за перевиконання норм.

Матеріальне стимулювання найбільш кваліфікованих працівників, які є передовими у підвищенні продуктивності праці, застосовують нові способи обробки хліба.

Основні показники оцінки результатів діяльності підприємства наведемо в таблиці 2.3.1.

Таблиця 2.3.1.

Система основних показників оцінки результатів та затрат праці на підприємстві

№ з/с

Назва показника

2008 рік

2009 рік

2010 рік

1

Обсяг реалізованої продукції, тис.грн.

18623

19294

32401

2

Середньоспискова чисельність працівників, осіб, у т.ч.

198

212

221

3

робітників, осіб

138

147

151

4

Середньорічна продуктивність праці одного працівника, тис.грн.

94,06

91,01

146,6

5

Фонд оплати праці, тис.грн.

4900,6

5145,9

5961,6

6

Середньомісячна заробітна плата працівників, грн.

1560,4

1754,7

1934,8

7

Собівартість реалізованої продукції, тис.грн.

13502

13018

22507

За рахунок запровадження даного рішення ми збільшуємо заробітну плату і при цьому збільшується продуктивність праці. Дане рішення носить ряд недоліків. Оскільки темп підвищення заробітної плати може перевищити темп зростання продуктивності праці. Також працівники за своїми кваліфікаційними і фізичними змогами можуть не досягти очікуваного підвищення продуктивності праці.

Визначимо підвищення продуктивності праці.

Оскільки ми визначили резерв підвищення продуктивності праці, який становить 3,38 тис. грн/особу, то визначимо можливий обсяг випуску продукції за рахунок підвищення. Чисельність працівників залишиться незмінною.

ΔПП=

=33147,98тис.грн.

Отже ми отримаємо новий обсяг виробництва продукції, який становить 33147,98 тис.грн.

Подібні статті по економіці

Розвиток кольорової металургії України
На сьогодняшній день тема кольорової металургії України є досить актуальною. Саме тому темою своєї курсової роботи я обрав дослідження рівня розвитку і розміщення кольорової металургії України. Об’єктом моєї праці є кольорова метал ...

Проблеми регіонального розвитку і розміщення житлово-комунального господарства Донецького економічного району
Актуальність теми дослідження курсової роботи полягає у тому, що житлово-комунальне господарство є однією з найважливіших та пріоритетних сфер господарського комплексу України, яка забезпечує його життєдіяльність та значно впливає на ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.