Розділи економіки

Продуктивність праці персоналу

Поняття «продуктивність праці» прийнято трактувати в широкому та вузькому розумінні.

В широкій суспільній концепції продуктивність праці - це розумова схильність людини до постійного пошуку удосконалення трудової діяльності з урахуванням мінливих соціально-економічних умов.

У вузькій технічній концепції продуктивність праці - це відношення одержуваного результату до ресурсів, що використовуються у процесі праці. Існує також багато інших конкретних визначень продуктивності праці, наприклад:

продуктивність праці це показник ефективності трудової діяльності робітників, відношення вартості використаних ресурсів до вартості виробленої продукції;

продуктивність праці - це ефективність затрат конкретної праці, яка визначається кількістю продукції, виробленої за одиниці робочого часу, або кількістю часу, витраченого на одиницю продукції;

продуктивність праці це показник середнього об’єму продукції праці робітника за одиницю часу;

продуктивність праці це якісна характеристика роботи, яка виконується персоналом та пов’язана з рівнем ефективності праці;

продуктивність праці ефективність витрат праці, яка визначається кількістю продукції, виробленої за одиницю робочого часу, або витратами праці на виготовлення одиниці продукції, так як продуктивність праці визначається кількістю продукції, яка виробляється за одиницю робочого часу.

Продуктивність праці тісно пов'язана з її інтенсивністю. Остання характеризує ступінь напруженості праці за одиницю часу і вимірюється кількістю витраченої енергії людини. Чим вищий рівень інтенсивності праці, тим вища її продуктивність. Максимальний рівень інтенсивності визначається фізіологічними й психічними можливостями людського організму. Отже, інтенсивність праці має фізіологічні межі, тобто не може бута необмеженою. У зв'язку з цим виникає поняття нормальної інтенсивності. Воно означає такі затрати життєвої енергії протягом робочого часу зміни, які забезпечують необхідні умови для повноцінного функціонування організму й повного відновлення працездатності до початку нового трудового дня. Таким чином, інтенсивність праці є важливим фактором продуктивності, проте має певну фізіологічну межу і потребує дотримання фізіологічних норм людської енергії.

Подібні статті по економіці

Національне багатство, прибуток
Виробничі можливості суспільства завжди були обмежені. Зі збільшенням населення виникала необхідність залучення в господарський оборот нових земель, самих різних природних ресурсів. До початку ХХ сторіччя темпи приросту використовуваних ресурсів зали ...

Роль держави у забезпеченні зайнятості та регулювання відтворення робочої сили
Сьогодні питання ринку праці є однією з найактуальніших тем для дослідження. Це зумовлено тим, що в сучасних умовах розвитку економіки особливої актуальності набувають проблеми ефективної зайнятості населення, створення ринку робочої ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.