Розділи економіки

Організація робочого місця

В цьому розділі вирішуються питання наукової організації праці, зовнішнього та внутрішнього планування робочого місця, розробка необхідних умов для нормального ходу виробничого процесу і нормальних умов праці.

Зовнішнє планування робочого місця це розміщення основного обладнання, оснастки, пристосувань, підйомно-транспортних засобів, виробів.

Внутрішнє планування робочого місця - це розміщення в шафах та ящиках інструментів, пристосувань та предметів для нагляду за обладнанням та підтримкою чистоти робочого місця.

Робоче місце - це площа для виконання операції одним робітником та обладнане наступними засобами праці: технологічними, допоміжними, підйомно-транспортним обладнанням, технологічною оснасткою та інструментом, організаційною оснасткою (тумбочками, стелажами, тарою тощо).

Всі необхідні для роботи речі розміщують в визначених місцях, так щоб вони розміщувались як можна ближче до робочого місця в порядку послідовності виконання роботи, операцій та переходів, щоб робітнику не приводилось робити зайвих рухів, або робити в незручному положенні.

Крім раціонального планування робочого місця великий вплив на максимальне зменшення робочого часу і організації умов роботи є правило організації обслуговування робочого місця заготовками, інструментом, пристосуваннями, технічною документацією, наглядом за обладнанням, обслуговування робочого місця.

В науковій організації праці на робочому місці головну роль має забезпечення санітарно-гігієнічних норм. Температура повітря, чистота, освітлення, вологістю, тощо.

Рисунок 2. Організація робочого місця оператора контролю і герметизації мікросхем.

мікросхема рентабельність собівартість

Подібні статті по економіці

Статистичні ряди розподілу
Статистичні ряди розподілу є одним з найбільш важливих елементів статистики. Вони є складовою частиною методу статистичних зведень і угрупувань, але, по суті, жодне із статистичних досліджень неможливо провести, не представивши спочатк ...

Концепція людського капіталу. Модель індивідуальної віддачі від інвестицій в людський капітал
Людина, її творчі якості і здібності, за допомогою яких вона перетворює навколишній світ і себе, традиційно займали центральне місце в соціальних та економічних науках. Одночасно з тим, інтенсивний розвиток матеріально-технічної бази в ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.