Розділи економіки

Розрахунок потрібної кількості площ

Загальна площа Sзаг складається з виробничої площі Sвир, та допоміжної Sдоп:

заг=Sвир +Sдоп (17)

Виробнича площа розраховується за формулою:

ВИР=∑ (L*B) *ОблІПР+5*∑ ОблІПР (18)

де L* B-розміри обладнання (мм). ОблІПР-обладнання прийняте

Допоміжна площа розраховується за формулою:

ДОП=∑ (РОСН+РДОП+РІ_Т+РСЛ+РМОЛ) *SН (19)

де SН-нормативна площа на одного робітника (2 м2)

Для визначення SВИР складаємо таблицю 4.

Таблиця 4. Параметри обладнання та загальна площа

Найменування операції

Найменування обладнання

Параметри обладнання L*B (мм)

Площа під облд. (м2)

Кількість обладнання

Сумарна площа (м2)

1. Окислення поверхні пластин

ЕМ-4030

2500*2000

5

5

30

2. Перша фотолітографія для отримання вікон під витік і стік

СДШ-410

2500*3000

6

3

18

3. Хімічна обробка

УКПМ-1

1000*1500

1,5

4

6

4. Проведення двохстадійної дифузії бору

УЕМ-309

2300*2000

4,6

7

36,8

5. Друга фотолітографія для отримання вікон

СДШ-155

2000*2000

4

3

12

6. Хімічна обробка

УКПМ-3

1500*1000

1,5

5

9

7. Окислення поверхні пластин для отримання тонкого шару під затвор

ЕМ-4051

2300*2000

4,6

6

32,2

8. Третя фотолітографія для отримання контактних вікон

СДШ-150

2000*2000

4

3

12

9. Напилення алюмінію на всю поверхню пластини

УВП-2М

2300*2000

4,6

1

4,6

10. Четверта фотолітографія по шару алюмінію

СДШ-305

2000*2000

4

3

12

11. Випал

ВПМ-560

1500*1000

1,5

6

10,5

12. Захист поверхні ІМС шаром SIO2, отриманим методом окислення моносилану

РУБІН-4

2300*2000

4,6

5

27,6

13. Різка пластин на окремі кристали

АЛМАЗ-12М

2000*2000

4

9

44

14. Наклеювання на ситалову підложку

ТЕМП-20

2500*2000

5

1

5

15. Приєднання виводів (термокомпресія)

ПЕЕВ-А5

2000*3000

6

5

36

16. Гермітазація

КВАНТ-17

1500*2500

3,75

5

11,25

17. Контроль мікросхеми

ТЕСТ-УМ5

2500*2500

6,25

3

18,75

Загальна кількість∑

85.1

74

499.9

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Організаційно-економічний механізм заснування власної справи в сфері виготовлення виробів з дорогоцінних металів та каміння
Виробництво ювелірних виробів є важливою складовою переробної промисловості України, проте його розвитку приділяється недостатньо уваги як з боку державних органів, так і з боку вчених та дослідників. Це зумовлено відносною інформаційн ...

Максимізація прибутку на ринку монополістичної конкуренції у короткотерміновому періоді
Мікроекономіка є однією зі складових сучасної економічної теорії - фундаментальної науки про господарство, яка досліджує поведінку людей і пояснює, чому і як вони приймають ті чи інші економічні рішення. Мікроекономіка вивчає поведінку індивідуальних ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.