Розділи економіки

Територіальна структура сучасного рівня розвитку і розміщення рекреаційного комплексу АР Крим

На території АРК можна виокремити наступні основні центри розвитку санаторно-курортного обслуговування: Джанкой, Чорноморське, Октябрське, Керч, Феодосія, Євпаторія, Саки, Сімферополь, Севастополь, Судак.

Питому вагу кожного центру розвитку санаторно-курортного обслуговування подано нижче на рис. 10.

Рис. 10. Територіальна структура розвитку закладів санаторно-курортного обслуговування АРК, % (на 2009 р.)

З даних рис. 10 видно, що в Автономній республіці Крим виділяються в цілому два найбільші основні центра розвитку санаторно-курортного обслуговування - Сімферополь (30%) та Севастополь (24%), які характеризуються найбільшою заселеністю та рівнем соціально-економічного розвитку.

Для більш детального аналізу територіальних відмінностей у розвитку санаторно-курортного комплексу регіону доцільно проаналізувати коефіцієнт концентрації санаторно-курортного обслуговування, який розраховується як співвідношення обсягу обороту закладів санаторно-курортного комплексу у відповідному населеному пункті (регіоні) до кількості населення в цьому регіоні. Розрахунок коефіцієнта концентрації санаторно-курортного обслуговування по основних центрах розвитку подано нижче в таблиці 3.

Таблиця 3 Розрахунок коефіцієнта концентрації санаторно-курортного обслуговування АРК за 2009 р. по основним рекреаційним центрам

Центри

Оборот закладів рекреації, млн.грн.

Чисельність населення, тис.чол

Коефіцієнт концентрації санаторно-курортного обслуговування

Джанкой

146,2575

199,2

0,734

Чорноморське

181,3593

72,21

2,512

Октябрське

128,7066

54,78

2,350

Керч

239,8623

89,64

2,676

Феодосія

134,5569

62,25

2,162

Євпаторія

432,9222

189,24

2,288

Саки

707,8863

253,98

2,787

Сімферополь

1872,096

821,7

2,278

Севастополь

1485,9762

672,3

2,210

Судак

157,9581

74,7

2,115

Всього

5487,5814

2490

2,204

Найвищий рівень концентрації санаторно-курортного обслуговування у 2009 році спостерігається у Керчі, Саках, Чорноморському, Октябрьскому.

Розміщення основних центрів розвитку санаторно-курортного комплексу АРК наведено на картосхемі 1. На картосхемі населено рівні концентрації товарообороту за основними економічними центрами.

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Проблеми обслуговування державного боргу України
Аналіз стану державного боргу та ефективності управління державним боргом набуває особливого значення в сучасних умовах. Для України, як і для більшості держав світу - державні запозичення є основним джерелом покриття дефіциту бюджету, ...

Обігові кошти підприємства
Сьогодні, коли економіка України перейшла на ринкові методи функціонування, кожне підприємство саме відповідає за себе. Знов створені і вже діючі підприємства самі вирішують яку продукцію випускати, за якими цінами реалізовувати. Кожне підприємство, ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.