Розділи економіки

Розрахунок необхідної кількості основних робітників

Основні робітники розраховуються за формулою:

Росн. і=N* Тшт/ Fр. р*m*60 (10)

де Росн. р - робітники основні розрахункові;

Тшті - норма часу на кожну операцію в хвилинах,- річна програма,р. р - річний фонд роботи робітника в годинах,- кількість змін.

Річний фонд роботи робітника знаходимо за формулою:

р. р. = [ (365-ВД-СД) *8-1*ПСД] *Кн. (11)

де BД - кількість вихідних

днів,

СД - офіційні святкові дні,

ПСД - передсвяткові дні,

Кн. - коефіцієнт використання часу в зв’язку з невиходом на роботу (Кн. =0.9).

р. р= [ (365-104-9) *8-9] *0,97=1946,79

Розраховуємо кількість основних робітників по всім операціям за формулою 10. Отримані результати округлюємо до цілого числа Росн, враховуючи кількість обладнання:

РОСН1=0,4*2595720/1946,79*2*60=4.44 - РОСНпр=5

РОСН 2=0,2*2595720/1946,79*2*60=2,22 - РОСНпр=3

РОСН 3=0,3*2595720/1946,79*2*60=3,33 - РОСНпр=4

РОСН 4=0,55*2595720/1946,79*2*60=6.11-РОСНпр=7

РОСН 5=0,2*2595720/1946,79*2*60=2,22 - РОСНпр=3

РОСН 6=0,4*2595720/1946,79*2*60=4.44 - РОСНпр=5

РОСН 7=0,5*2595720/1946,79*2*60=5.55-РОСНпр=6

РОСН 8=0,2*2595720/1946,79*2*60=2,22 - РОСНпр=3

РОСН 9=0,045*2595720/1946,79*2*60=0,49 - РОСНпр=1

РОСН 10=0,2*2595720/1946,79*2*60=2,22 - РОСНпр=3

РОСН 11=0,5*2595720/1946,79*2*60=5.55 - РОСНпр=6

РОСН 12=0,4*2595720/1946,79*2*60=4.44 - РОСНпр=5

РОСН 13=0,8*2595720/1946,79*2*60=8.88 - РОСНпр=9

РОСН 14=0,05*2595720/1946,79*2*60=0,55 - РОСНпр=1

РОСН 15=0,4*2595720/1946,79*2*60=4.44 - РОСНпр=5

РОСН 16=0,4*2595720/1946,79*2*60=4.44 - РОСНпр=5

РОСН 17=0,2*2595720/1946,79*2*60=2,22 - РОСНпр=3

Для того, щоб визначити кількість людинорозрядів складаємо таблицю 3:

Таблиця 3. Складові частини для визначення людино розрядів працюючих

Найменування операції

Кількість працюючих

Розряди

1

2

3

4

5

6

1. Окислення поверхні пластин

5

5

2. Перша фотолітографія для отримання вікон під витік і стік

3

3

3. Хімічна обробка

4

4

4. Проведення двохстадійної дифузії бору

7

7

5. Друга фотолітографія для отримання вікон

3

3

6. Хімічна обробка

5

5

7. Окислення поверхні пластин для отримання тонкого шару під затвор

6

6

8. Третя фотолітографія для отримання контактних вікон

3

3

9. Напилення алюмінію на всю поверхню пластини

1

1

10. Четверта фотолітографія по шару алюмінію

3

3

11. Випал

6

6

12. Захист поверхні ІМС шаром SIO2, отриманим методом окислення моносилану

5

5

13. Різка пластин на окремі кристали

9

9

14. Наклеювання на ситалову підложку

1

1

15. Приєднання виводів (термокомпресія)

5

5

16. Гермитазація

5

5

17. Контроль мікросхеми

3

3

Всього робітників

74

-

-

-

29

31

14

Людинорозряди

355

-

-

-

116

155

84

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Нормування праці в сільському господарстві
Нормування - найважливіший елемент наукової організації праці, що дозволяє правильно вирішувати питання розподілу і кооперації праці, розстановки робочої сили, організації та обслуговування робочих місць. Науково обгрунтовані норми спр ...

Сутність конкуренції, олігополії, монополії
конкуренція олігополія монополія Сучасна ринкова економіка являє собою складний організм, що складається з різноманітних виробничих, комерційних, фінансових та інформаційних структур, які взаємодіють на тлі розгалуженої системи правових ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.