Розділи економіки

Наукова проблема та обґрунтування теми дослідження. Гіпотези у наукових дослідженнях

Процес прийняття гіпотези складається з декількох етапів (рис.2):

- розгляд власної ідеї дослідника і співставлення її з вивченим матеріалом;

опрацювання літератури з теми дослідження;

вибір однієї найбільш ймовірної чи декількох альтернативних гіпотез;

уточнення, доповнення, вдосконалення вибраної гіпотези в процесі дослідження.

Перейти на страницу: 1 2 

Подібні статті по економіці

Особливості функціонування корпоратизованих підприємств харчової промисловості України (на прикладі ПАТ Рівненська кондитерська фабрика)
Актуальність теми. За останні кілька років фінансовий та виробничий стан більшості підприємств України значно погіршився. Вагомим резервом в напрямку його покращення є підвищення ефективності використання оборотних коштів, які займають ...

Санація і реструктуризація підприємства
Становлення і розвиток в Україні ринкової інфраструктури суттєво змінюють економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, зміст їхньої фінансової діяльності. Фінанси підприємств є основою фінансової системи країни. Фінансови ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.