Розділи економіки

Калькуляція собівартості 1 т корисної копалини

На підставі отриманих розрахунків за окремими статтями витрат розраховуємо собівартість 1 тонни корисної копалини за формулою:

; грн/1000т.

Де: Qріч - річний обсяг здобичі корисних копалин, тис.тон. Прийнятий 3900 тис. тон.

Усі розрахунки зводимо в таблицю.

Таблиця 11

№ п/п

Назва витрат

Загальна сума витрат, грн

Витрати на 1000т. грн./т

1

Допоміжні матеріали

99927,28

25,62

2

Амортизаційні відрахування

339437,09

87,04

3

Зарплата всього в т.ч.

154589,68

39,64

4

основна

122690,22

31,46

5

додаткова

31899,46

8,18

6

Нарахування на зарплату

59022,34

15,13

7

Електроенергія

5783483,56

1482,94

ПІДСУМОК

6436459,95

1690,1

Подібні статті по економіці

Контроль розрахунків по оплаті праці та аналізу трудових ресурсів (на матеріалах Управління пенсійного фонду в Рокитнівському районі)
Ефективність функціонування та соціальний розвиток тих чи інших суб’єктів господарювання забезпечується передусім формуванням належних індивідуальних і колективних матеріальних стимулів, провідною формою реалізації яких є оплата праці ...

Ритмічність та сезонність виробництва
Найважливіше завдання будь-якого підприємства - рентабельна і стабільна робота. Одним з головних завдань є створення системи якісного постачання підприємств для забезпечення ритмічної та ефективної роботи. Тільки сучасна система постач ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.