Розділи економіки

Розрахунок необхідної кількості обладнання

Кількість обладнання розраховується за формулою:

Облі=ТШТі*N/FР. ОБЛ. *m*60 (5)

де ТШТі - норма часу на і-ту операцію- річна програма випущеної продукціюР. ОБЛ - річний фонд роботи обладнання (год)- кількість змін

Річний фонд роботи обладнання розраховуємо за формулою

р, об = [ (365 - BД - CД) 8 -

1 ПСД]*

кр (6)

де BД - кількість вихідних

днів, СД - офіційні святкові дні,

ПСД - передсвяткові дні, кр - коефіцієнт який враховує перебування обладнання в ремонті (кр = 0.97).

За формулою (6) знаходимо:

р, об = [ (365-104-9) *8-9] *0,97=1946,79

Розраховуємо річну програму випуску

=Fр, об. *60/T шт. min/1ІМС (7)

За формулою (7) визначаємо річну програму випуску мікросхем К235H4:

=1946,79*60/0,045=2595720

Проводимо розрахунок обладнання за формулою 5 по кожній операції. Отримані результати округлюємо в більшу сторону до цілого числа:

ОбліРОЗР ОбліПР (8)

де ОбліРОЗР - обладнання розраховане

ОбліПР - обладнання прийняте

Обл1=0,4*2595720/1946,79*2*60=4.44 - Облпр=5

Обл2=0,2*2595720/1946,79*2*60=2,22 - Облпр=3

Обл3=0,3*2595720/1946,79*2*60=3,33 - Облпр=4

Обл4=0,55*2595720/1946,79*2*60=6.11-Облпр=7

Обл5=0,2*2595720/1946,79*2*60=2,22 - Облпр=3

Обл6=0,4*2595720/1946,79*2*60=4.44 - Облпр=5

Обл7=0,5*2595720/1946,79*2*60=5.55-Облпр=6

Обл8=0,2*2595720/1946,79*2*60=2,22 - Облпр=3

Обл9=0,045*2595720/1946,79*2*60=0,49 - Облпр=1

Обл10=0,2*2595720/1946,79*2*60=2,22 - Облпр=3

Обл11=0,5*2595720/1946,79*2*60=5.55 - Облпр=6

Обл12=0,4*2595720/1946,79*2*60=4.44 - Облпр=5

Обл13=0,8*2595720/1946,79*2*60=8.88 - Облпр=9

Обл14=0,05*2595720/1946,79*2*60=0,55 - Облпр=1

Обл15=0,4*2595720/1946,79*2*60=4.44 - Облпр=5

Обл16=0,4*2595720/1946,79*2*60=4.44 - Облпр=5

Обл17=0,2*2595720/1946,79*2*60=2,22 - Облпр=3

Розраховуємо коефіцієнт завантаження обладнання в відсотках за формулою:

КЗАВі=ОблРОЗР/ОблПР*100% (9)

КЗАВ1=4.44/5*100%=88%

КЗАВ2=2,22/3*100%=74%

КЗАВ3=3,33/4*100%=84%

КЗАВ4=6.11/7*100%=87%

КЗАВ5=2,22/3*100%=74%

КЗАВ6=4.44/5*100%=88%

КЗАВ7=5.55/6*100%=93%

КЗАВ8=2,22/3*100%=74%

КЗАВ9=0,49/1*100%=49%

КЗАВ10=2,22/3*100%=74%

КЗАВ11=5.55/6*100%=93%

КЗАВ12=4.44/5*100%=88%

КЗАВ13=8.88/9*100%=98%

КЗАВ14=0,55/1*100%=55%

КЗАВ15=4.44/5*100%=88%

КЗАВ16=4.44/5*100%=88%

КЗАВ17=2,22/3*100%=74%

За отриманими результатами будуємо графік завантаження обладнання (рис.1)

Рисунок 1. Графік завантаження обладнання.

Подібні статті по економіці

Портфельний аналіз у системі прийняття рішень про перспективи збільшення підприємницького потенціалу
портфельний аналіз виробничий потенціал Ефективне управління діяльністю підприємства значною мірою визначається рівнем розвитку проведення портфельного аналізу у системі прийняття рішень про перспективи збільшення підприємницького потен ...

Модель монополістичної конкуренції
...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.