Розділи економіки

Обґрунтування тарифу перевезень

Тарифи представляють собою ціну транспортної продукції і в сучасних умовах формуються самим підприємством відповідно до ситуації на ринку: на основі встановленого рівня цін, на основі встановленої надбавки до собівартості, на основі споживчої цінності.

Тариф - система ставок оплати за виробничі і невиробничі послуги. Оскільки нижня межа тарифу визначається на основі визначення і аналізу витрат на транспортну продукцію, то для розрахунків тарифу в курсовій роботі приймемо витратний метод. Відповідно до основних положень якого, визначають граничний, технічний та цільовий тариф:

граничний тариф розкриває змінні витрати автотранспортного підприємства:

;

де ВЗМ - змінні витрати підприємства, грн.;

Змінні витрати безпосередньо залежить від пробігу транспортних засобів і для нашого випадку становлять:

;

Граничний тариф - це найнижча границя тарифу, тобто знижуватись він не може.

технічний тариф покриває загальні витрати, тобто змінні та постійні:

;

де Впост - постійні витрати підприємства, грн.;

Постійні витрати безпосередньо не залежить від пробігу транспортних засобів. Для такого випадку становлять:

;

цільовий тариф встановлюється введенням фіксованого рівня прибутковості до загальних витрат транспортної роботи:

;

де - коефіцієнт, що враховує плановий рівень рентабельності автоперевезень, =1,15 . 1,50.

Результати розрахунків зводимо в таблицю.

Таблиця 14 Ставки тарифу

Статті витрат

Марки рухомого складу

Всього по АТП

КАМАЗ 65115

КАМАЗ 65115

1.Фонд оплати праці водіїв, грн.

165564

441504

607068

2. Фонд оплати праці робітників-ремонтників, грн.

80909,47

234448,26

315358

3. Витрати на пальне, грн.

860302

2416393

3276695

4. Витрати мастильних та інших матеріалів, грн.

79652

223752,3

303404,3

5. Витрати на спрацювання і ремонт шин, грн.

15500

44500

60000

6. Витрати на ТО і ремонт рухомого складу, грн.

21129

59708

80837

7. Амортизаційні відрахування

158468,4

447811

606279,4

8. Всього змінні витрати, грн.

1360395,4

3808408,3

5168803,7

Граничний тариф, -грн/ткм. -грн/т -грн/км

0,69 27,2 5,15

0,68 76,2 5,1

0,69 51,7 5,13

10. Фонд оплати праці обслуговуючих робітників, грн.

36000

36000

72000

11. Фонд оплати праці спеціалістів, грн.

-

-

182400

12. Накладні витрати, грн.

872145,2

651779,66

1523924,86

13. Постійні витрати, грн.

908145,2

687779,66

1778324,66

14. Загальні витрати, грн.

4394110,2

5995617,3

10389727,5

15. Технічний тариф, грн/ткм.

1,15

0,8

0,98

16. Цільовий тариф, грн/ткм.

1,38

0,96

1,17

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Розвиток кольорової металургії України
На сьогодняшній день тема кольорової металургії України є досить актуальною. Саме тому темою своєї курсової роботи я обрав дослідження рівня розвитку і розміщення кольорової металургії України. Об’єктом моєї праці є кольорова метал ...

Стратегія сталого розвитку економіки України
План Маршалла (англ. Marshall Plan) - це програма економічної допомоги Європі після Другої світової війни, висунута у 1947 держсекретарем США Джорджем К. Маршаллом (вступила в дію у квітні 1948) [13]. Однією з цілей програми була п ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.