Розділи економіки

Розрахунки собівартості перевезень

Собівартість автомобільних перевезень визначається за статтями і елементами витрат за марками і в цілому по АТП з розрахунку на відповідну одиницю транспортної продукції. Такою одиницею для вантажних перевезень є тоно-кілометр. Розрахунки виконуємо в такій послідовності:

визначаємо витрати на оплату праці:

;

де kc - коефіцієнт, що враховує єдиний соціальний податок, kc=1,356;

визначаємо витрати на пальне:

;

де ЦП - ціна 1 л пального для автомобіля і-ої марки;

ЦП =10 грн.

визначаємо вартість мастильних та інших експлуатаційних матеріалів:

;

де ЦМД, ЦМТ, ЦМС, ЦМК, - діючі ціни на 1 л або кг відповідно масла для двигуна, масла для трансмісії, масла спеціального, масла консистентного.

визначаємо витрати на спрацювання і ремонт шин:

;

де ЦШ - ціна шини для і-го автомобіля, грн.;

визначаємо амортизаційні відрахування на відновлення рухомого складу:

;

де Ца - ціна автомобіля і-ої марки, грн.;

На - діючий норматив амортизаційних відрахувань на відновлення автомобіля і-ої марки, в % на 1000 км На= 0,6%;а - поправочний коефіцієнт до норми на відновлення автомобіля і-ої марки, kа= 1.

визначаємо величину накладних витрат:

;

розраховуємо загальну суму витрат:

– визначаємо собівартість одиниці транспортної продукції за статтями витрат і в цілому по АТП шляхом ділення кожної статті витрат на обсяги транспортної роботи.

– визначаємо питому вагу окремих елементів витрат у загальній собівартості.

Ціни матеріалів і нормативи на основі яких виконувались розрахунки представлені в таблиці.

Таблиця 12 Ціни і нормативи

Назва нормативу

Марка рухомого складу

КАМАЗ 65115

КАМАЗ 65115

1. Пальне, грн. 2. Масло для двигуна, грн. 3. Трансмісійне масло, грн. 4. Спеціальне масло, грн. 5. Консистентне масло, грн. 6. Шини, грн. 7. Автомобіль, грн. 8. Амортизаційні відрахування, %

10 25 20 15 30 500 100 000 0,6

10 25 20 15 30 500 100 000 0,6

Результати розрахунків груповані у таблиці 13.

Таблиця 13 Кошторис витрат і калькуляція собівартості

Статті витрат

Марки рухомого складу

Всього по АТП

КАМАЗ 65115

КАМАЗ 65115

грн.

на 1 ткм

%

грн.

на 1 ткм

%

грн.

на 1 ткм

%

1. Оплата праці

630368,4

0,32

14,4

1212741,7

0,22

20,56

1843110,1

0,24

17,52

2. Пальне

860302

0,43

19,37

2416393

0,21

19,63

3276695

0,43

31,4

3. Мастильні та інші експлуатаційні матеріали

7965,2

0,004

0,18

223752,3

0,04

3,74

303404,3

0,04

2,92

4. Спрацювання і ремонт шин

15500

0,008

0,36

44500

0,008

0,75

60000

0,008

0,58

5. ТО і ремонт рухомого складу

21129

0,01

0,45

59708

0,01

0,93

80837

0,01

0,73

6. Амортизаційні відрахування

158468,4

0,08

3,6

447811

0,08

7,48

6062794

0,08

5,84

7. Накладні витрати

872145,2

0,44

19,82

651779,7

0,12

1,21

1523924,9

0,2

14,6

8. Загальна сума витрат

4394110,2

2,22

100

5995617,3

1,07

100

10389727,5

1,37

100

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці
Проблеми монополізації господарського життя , конкуренція на товарних ринках привертають сьогодні пильну увагу не тільки спеціалістів, але і широких прошарків населення. З початку 90-х років ці проблеми гостро стали перед Україною ...

Продуктивність праці на підприємстві
Будь-яке суспільство для забезпечення нормального (достатньо комфортного) рівня своєї життєдіяльності здійснює безліч видів конкретної праці. З цією метою люди створюють певні організації (трудові колективи), які спільно виконують ту ч ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.