Розділи економіки

Визначення тарифної ставки та розцінки на один виріб

На кожному виробництві розробляється технологічний процес виготовлення виробу у вигляді маршрутної карти, технологічних карт та нормованих відомостей. Кожен з цих документів містить норму оперативного часу по кожній з цих операцій.

Розрахунок технічно обґрунтованої норми часу в хвилину проводиться по штучному часу Тшт, яке складається з оперативного часу Топ на одну операцію, часу на обслуговування робочого місця Т0б. Та часу на відпочинок Тпер.

Враховуючи норми оперативного часу на кожну операцію визначається потрібна кількість працівників, обладнання.

Кожна операція має свою вартісну оцінку, яка називається розцінкою.

Розрахунок розцінки проводиться за формулою

(1)

де Тшт - норма часу на операцію (хв.), Тст - тарифна ставка відповідного розряду.

Тст розраховуємо за формулою:

*Крозр. (2)

де Зmin - мінімальна місячна заробітна плата (897 грн.), Fр. р. м. - фонд роботи робітника за місяць (170 год), Крозр - коефіцієнт розрядності відповідного розряду (беремо з таблиці 2).

Керуючись формулою (2) знаходимо тарифні ставки. Тарифні ставки розрядів складають:

Розрахунки заносимо до таблиці 1.

Таблиця 1. Тарифні коефіцієнти.

Розряд

1

2

3

4

5

6

Тарифний коефіцієнт, Кт

1

1.1

1.3

1.5

1.75

2

Тарифна ставка, Тст

5,28

5,81

7,13

7,92

8,98

10,86

За допомогою формули 1 розраховуємо розцінку на кожну операцію:

Розц1= 0,4*10,86/60=0,0724

Розц2=0,2*8,98/60=0,0299

Розц3=0,3*8.98/60=0,0449

Розц4=0,55*8.98/60=0,0823

Розц5=0,2*7.92/60=0,0264

Розц6=0,4*7.92/60=0,0528

Розц7=0,5*8.98/60=0,0748

Розц8=0,2*7.92/60=0,0264

Розц9=0,045*8.98/60=0,00673

Розц10=0,2*8.98/60=0,0299

Розц11=0,5*8.98/60=0,0748

Розц12=0,4*7.92/60=0,0528

Розц13=0,8*10.86/60=0,144

Розц14=0,05*8.98/60=0,0074

Розц15=0,4*7.92/60=0,0528

Розц16=0,4*7.92/60=0,0528

Розц17=0,2*7.92/60=0,0264

Дані розрахунків заносимо до таблиці 2.

Таблиця 2. Планово-операційна карта виготовлення мікросхеми № К235Н4

Найменування операції

Обладнання

Кількісь пластин в партії

Розряд Виконува - них робіт

Норма часу

Розцінка на 1 ГІС

1. Окислення поверхні пластин

ЕМ-4030

300

6

0,4

0,0724

2. Перша фотолітографія для отримання вікон під витік і стік

СДШ-410

250

5

0,2

0,0299

3. Хімічна обробка

УКПМ-1

250

5

0,3

0,0449

4. Проведення двохстадійної дифузії бору

УЕМ-309

250

5

0,55

0,0823

5. Друга фотолітографія для отримання вікон

СДШ-155

150

4

0,2

0,0264

6. Хімічна обробка

УКПМ-3

250

4

0,4

0,0528

7. Окислення поверхні пластин для отримання тонкого шару під затвор

ЕМ-4051

250

5

0,5

0,0748

8. Третя фотолітографія для отримання контактних вікон

СДШ-150

250

4

0,2

0,0264

9. Напилення алюмінію на всю поверхню пластини

УВП-2М

150

5

0,045

0,00673

10. Четверта фотолітографія по шару алюмінію

СДШ-305

250

5

0,2

0,0299

11. Випал

ВПМ-560

250

5

0,5

0,0748

12. Захист поверхні ІМС шаром SIO2, отриманим методом окислення моносилану

РУБІН-4

150

4

0,4

0,0528

13. Різка пластин на окремі кристали

АЛМАЗ-12М

100

6

0,8

0,144

14. Наклеювання на ситалову підложку

ТЕМП-20

150

5

0,05

0,0074

15. Приєднання виводів (термокомпресія)

ПЕЕВ-А5

75

4

0,4

0,0528

16. Гермитазація

КВАНТ-17

25

4

0,4

0,0528

17. Контроль мікросхеми

ТЕСТ-УМ5

100

4

0,2

0,0264

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Продуктивність праці як категорія економіки праці на СТО Гавань
Продуктивність праці одна із найважливіших якісних показників роботи підприємства, вираженням ефективності витрат праці. Зростання продуктивності праці має велике господарське значення, оскільки підвищення ефективності використання тру ...

Інфляційні очікування
Перехід нашої економіки на ринкові відносини різко підвищив значення грошей. Проблеми грошового господарства стають основними і в практичних заходах по реконструкції народного господарства, і в теоретичних дослідженнях. Тому, незважаючи на ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2020 рік.