Розділи економіки

Розрахунок потреби в трудових ресурсах

За результатами розрахунків окремих категорій працівників визначаємо загальну чисельність працівників АТП:

Розрахунок фонду оплати праці здійснюємо за відповідними категоріями працівників:

– водіїв

де - діюча часова тарифна ставка водія автомобіля і-ої марки, грн.; Умовно КАМАЗ 65115- 20 грн/год.,

- коефіцієнт доплат, =1;

- коефіцієнт премій, =1;

- коефіцієнт додаткових доплат. Розраховується за окремою формулою. В нашому випадку приймаємо =1,14;

ремонтних робітників

де - годинна тарифна ставка ремонтного робітника середнього розряду. =10 грн.;

- коефіцієнт доплат, =1;

- коефіцієнт премій, =1;

- коефіцієнт додаткових доплат. Розраховується за окремою формулою. В нашому випадку приймаємо =1,12;

– обслуговуючих робітників

;

де - середня заробітна плата одного обслуговуючого робітника. =1500 грн.;

– спеціалістів і службовців

Згідно даних таблиці 10 про місячні оклади спеціалістів та службовців фонд заробітної плати для них становитиме 182400 грн. в рік.

Сумарний фонд оплати праці визначається за формулою:

Крім сумарного фонду оплати праці визначаємо середню величину оплати праці одного працівника:

;

Результати розрахунків заносимо в таблицю.

Таблиця 11 Розрахунок потреб в трудових ресурсах АТП і фонду заробітної плати

Найменування показника

Марки рухомого складу

Всього по АТП

КАМАЗ 65115

КАМАЗ 65115

1

2

3

4

Чисельність водіїв

3

9

12

Чисельність ремонтних робітників

2

5

7

Чисельність обслуговуючих робітників

1

2

3

Чисельність спеціалістів і службовців

-

-

6

Всього працівників

6

16

29

Фонд оплати праці водіїв

165564

441504

607068

Фонд оплати праці ремонтних робітників

80909,47

234448,26

315357,73

Фонд оплати праці обслуговуючих робітників

36000

36000

72000

Фонд оплати праці спеціалістів і службовців

-

-

182400

Всього фонд заробітної плати

464873,47

894352,26

1359225,73

Середня величина оплати праці одного працівника

1335,8

2570

3905,8

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Планування виробничих витрат і собівартості продукції вівса на площі 120 га в умовах ТОВ агрофірма Ольвія
Сільське господарство є однією з основних галузей народного господарства, оскільки виробництво продуктів харчування - перша умова життя безпосередніх виробників. Водночас воно є сировинною базою легкої та харчової промисловості. Попит ...

Розвиток інноваційного підприємництва в умовах ринкової економіки
Актуальність теми. Початок XXI століття характеризується суттєвими якісними змінами в характері і рушійних силах суспільного розвитку. Економічні системи держав безперервно модернізуються у відповідь на динамічні технологічні зрушення. ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.