Розділи економіки

Розрахунок потреби в трудових ресурсах

В даному розділі визначаємо необхідну чисельність працюючих на підприємстві і фонд оплати праці. Розрахунки проводимо за категоріями працюючих і в цілому по АТП, на основі попередніх даних:

– виробничого плану і показників з експлуатації рухомого складу;

– виробничої програми і показників з технічного обслуговування і ремонту рухомого складу;

– діючих нормативів, розцінок, тарифних ставок.

Визначення чисельності здійснюємо за такими категоріями: водії, ремонтні і обслуговуючі робітники, спеціалісти і службовці. Розрахунок починаємо з визначення корисного фонду робочого часу:

Таблиця 9 Баланс робочого часу

Назва показників

Процент від номінального фонду

Кількість днів

Загальна кількість календарних днів. Кількість неробочих днів в т.ч. святкових вихідних Кількість календарних робочих днів /Номінальний фонд робочого часу/ Невиходи на роботу, всього днів в т.ч. - чергові і додаткові відпустки; відпустки по вагітності; виконання державних обов’язків; через хворобу; навчання; неявка з дозволу адміністрації; прогули; простої з різних причин. 5. Корисний фонд робочого часу

- - - - 100 18 7 1 1 3 2 2 1 1 82

365 60 6 54 305 55 21 3 3 10 6 6 3 3 250

Таким чином річний фонд робочого часу одного працівника становить 250 днів, або при 8-годинному робочому дні 2000 годин. Тоді необхідну чисельність водіїв визначимо наступним чином:

;

де - річний фонд робочого часу одного працівника, год.;

- ріст продуктивності праці водіїв, =1,2.

Необхідна чисельність ремонтних працівників становитиме:

;

Необхідна чисельність обслуговуючих робітників:

;

Необхідна кількість спеціалістів і службовців визначається за основними службами і відділами АТП у відповідності до діючої методики з врахуванням середньоспискової кількості автомобілів, коефіцієнта випуску їх на лінію, часу в наряді, чисельності водіїв, ремонтних і обслуговуючих робітників. В таблиці 10 представлені нормативи чисельності персоналу в різних службах АТП і затверджені у відповідності до цих нормативів штатний розпис.

Таблиця 10 Штатний розпис управлінського персоналу

Перелік служб, відділів і посад

Кількість штатних одиниць

Місячний оклад

1

2

3

1. Загальне керівництво - директор

1 1

4000 4000

2. Плановий відділ: - економіст

1 1

2500 2500

3. Бухгалтерія: головний бухгалтер касир

2 1 1

3700 2500 1200

4. Експлуатаційна служба: - начальник відділу експлуатації

1 1

2500 2500

5. Технічна служба: - головний механік

1 1

2500 2500

Всього

6

15200

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Історія розвитку макроекономічної науки
Є області знань і життєвого досвіду, про яких, здається, може судити будь-кого з нас. Крім політики, до таких сфер відносяться медицина і, звичайно ж, економіка. Це не випадкове, адже економіка - наука емпірична, пов'язана з практикою ...

Інноваційна діяльність підприємства
Всю сукупність процесів і явищ, що відбуваються на підприємствах різних галузей народного господарства, можна умовно поділити на дві групи — традиційні і інноваційні. Традиційні процеси і явища характеризують звичайне функціонування на ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.