Розділи економіки

Потреби в матеріалах і запасних частинах

Потреби в матеріалах і запасних частинах для проведення технічних оглядів і ремонту автомобілів розраховуються за такими формулами:

;

;

де - витрати матеріалів для технічного обслуговування і ремонту автомобілів, грн.;

- витрати запасних частин для ремонту автомобілів, грн.;

- норма витрат матеріалів для автомобілів і-ої марки на 1000 км пробігу, грн.; =45 грн.

- норма витрат запасних частин для автомобілів і-ої марки на 1000 км пробігу, =35 грн.

Нормативи витрат, що використовуються в розрахунках представлені в таблиці 7.

Таблиця 7 Нормативи витрат палива, ПММ, матеріалів і запасних частин

Норматив витрат

Одиниці виміру

Марка рухомого складу

КАМАЗ 65115

1. Пальне

Л

28

2. Масло для двигуна

Л

2,8

3. Трансмісійне масло

Л

0,4

4. Спеціальне масло

Л

0,1

5. Консистентне масло

Кг

0,3

6. Пробіг автомобільних шин

Км

60000

Результати потреб в матеріально-технічних ресурсах заносимо в таблицю 8.

Таблиця 8 Потреби в матеріально-технічних ресурсах

Найменування показника

Марки рухомого складу

Всього по АТП

КАМАЗ 65115

КАМАЗ 65115

1

2

3

4

Пробіг автомобіля, км

264114

746352

1010466

Витрати пального, л

Основні

86030,2

241639,34

327669,5

Додаткові

3535,49

9930,38

13465,8

внутрішньо-гаражні

447,8

1257,85

1705,68

Загальні

90013,9

252827,6

342841,5

Витрати масла для двигуна, л

2520

7079,17

9599,17

Витрати трансмісійного масла, л

360,1

1011,3

1371,4

Витрати спеціального масла, л

90

252,8

342,8

Витрати консистентного мастила, кг

270

758,5

1028,5

Необхідна кількість шин, одиниць

31

89

120

Витрати матеріалів, грн.

11885

33586

45471

Витрати на запасні частини, грн.

9244

26122

35366

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Модель монополістичної конкуренції
...

Місце України в світовому сільському господарстві. Шляхи переходу до ринкової економіки
Сучасний стан світового сільського господарства з огляду на стрімкий розвиток суспільства, підвищення рівня технологій, продуктивності праці, а також різкого демографічного росту в світі вимагає детального дослідження. Світовий перероз ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.