Розділи економіки

Потреби в шинах

Розрахунок потреб в автомобільних шинах проводимо за формулою:

;

де - кількість коліс без врахування запасного, обладнання. Для автомобілів КАМАЗ 65115 - 10 одиниць;

- нормативний пробіг шин до списання, км;

- коефіцієнт перепробігу шин за рахунок відновлення їх методом накладання протектора =1,4;

Подібні статті по економіці

Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства
Капітал у буквальному розумінні означає головну суму коштів, необхідних для започаткування та здійснення виробництва (діяльності). Власник капіталу, купуючи на ринку товари – робочу силу й засоби виробництва, - поєднує їх у про ...

Національне багатство, прибуток
Виробничі можливості суспільства завжди були обмежені. Зі збільшенням населення виникала необхідність залучення в господарський оборот нових земель, самих різних природних ресурсів. До початку ХХ сторіччя темпи приросту використовуваних ресурсів зали ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.