Розділи економіки

Потреби в шинах

Розрахунок потреб в автомобільних шинах проводимо за формулою:

;

де - кількість коліс без врахування запасного, обладнання. Для автомобілів КАМАЗ 65115 - 10 одиниць;

- нормативний пробіг шин до списання, км;

- коефіцієнт перепробігу шин за рахунок відновлення їх методом накладання протектора =1,4;

Подібні статті по економіці

Сучасна оцінка впливу людського потенціалу на структурні зрушення в економіці регіону на прикладі Житомирської області
На рубежі XX і XXI століть світова наукова думка сформувала принципово новий погляд на цивілізаційний прогрес. Нова парадигма розвитку на перший план висуває не нагромадження матеріальних благ, а розвиток людського потенціалу при збере ...

Ринкове господарство країн європейської цивілізації в період монополістичної конкуренції (II пол. XIX ст. - поч. XX ст.)
Важко переоцінити вплив ідеї на долі цілих народів та цивілізацій. Наукові праці однієї людини або групи однодумців здатні за коротких період часу здійснити революційні зміни в фундаментальних засадах світосприйняття не тільки окремих ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.