Розділи економіки

Розрахунок основних показників технічного обслуговування і ремонту рухомого складу

Виробнича програма технічного обслуговування і ремонту рухомого складу розробляється у відповідності до показників виробничої програми з експлуатації рухомого складу (таблиця 5). При цьому вважаємо, що рухомий склад новий і не потребує капітального ремонту. Розрахунки виконуємо в такому порядку:

) визначаємо кількість технічних обслуговувань №1, №2, щоденних;

) розраховуємо трудомісткість технічних обслуговувань і поточних ремонтів.

Всі розрахунки здійснюються за марками рухомого складу і в цілому по АТП згідно діючих норм міжремонтних пробігів, нормативів питомої трудомісткості і коефіцієнтів коректування, встановлених діючим положенням про технічне обслуговування і ремонт рухомого складу автомобільного транспорту.

Кількість технічних обслуговувань № 2 становитиме:

;

де - норматив міжремонтного пробігу ТО-2, км /12000 км/

- коефіцієнт, що враховує категорію умов експлуатації k1=1.

;

Кількість технічних обслуговувань № 1 становитиме:

;

де - норматив міжремонтного пробігу ТО-1, км /3000 км/

Кількість щоденних обслуговувань визначається у відповідності до кількості автомобіле-днів знаходження рухомого складу в експлуатації Те /таблиця 5/:

;

.

Планова трудомісткість технічних обслуговувань і поточних ремонтів визначається за наступними формулами:

– для ТО-2:

;

;

де tТО-2і - трудомісткість виконання технічного обслуговування № 2, люд.-год.; tТО-2і=20 люд.-год.c - коефіцієнт, що враховує супутній ремонт kc=1,15;2 - коефіцієнт, що враховує модифікацію рухомого складу. Для автомобіля VOLVO FL L дорівнює 1 як для базових автомобілів, а для автомобіля КАМАЗ 65115 - 1,1, як для самоскида;5 - коефіцієнт, що враховує розмір і оснащеність АТП. Становить 0,95 при кількості автомобілів від 200 до 300 одиниць.

– Для ТО-1:

;

ТО-1і - трудомісткість виконання технічного обслуговування № 1, люд.-год.; tТО-1і=2 люд.-год.

;

– Для ЩО

;

ЩОі - трудомісткість виконання щоденного обслуговування , люд.-год.; tЩОі=0,5 люд.-год.

;

– поточного ремонту:

;

прі - трудомісткість виконання поточного ремонту, люд.-год.; tпрі=10 люд.-год.

;

де k3 - коефіцієнт, що враховує кліматичні умови. Дорівнює 1 в умовах помірного клімату і невисокої агресивності середовища;4 - коефіцієнт, що враховує пробіг рухомого складу з початку експлуатації, k4=1.

Загальна трудомісткість всіх видів технічного обслуговування і ремонтів визначається додаванням отриманих величин:

;

Трудомісткість допоміжних робіт приймається в межах 30% від трудомісткості технічного обслуговування і ремонтів:

;

Результати розрахунків по технічному обслуговуванню і ремонту рухомого складу заносимо в таблицю 6.

Таблиця 6 Основні показники технічного обслуговування і ремонту рухомого складу

Назва показника

Марка рухомого складу

В цілому по АТП

КАМАЗ 65115

1-й

1-й

Загальний пробіг, км

264114

746352

1010466

Кількість ТО-2, одиниць

22

62

84

Кількість ТО-1, одиниць

59

187

246

Кількість щоденних обслуговувань, одиниць

986

2628

3614

Трудомісткість ТО-2, люд.-год.

481

1355

1836

Трудомісткість ТО-1, люд.-год.

112

355

467

Трудомісткість ЩО, люд.-год.

468

1248

1717

Трудомісткість поточного ремонту, люд.-год.

2509

7090

9599

Загальна трудомісткість ТО і ремонту, люд.-год.

3570

10049

13619

Трудомісткість допоміжних робіт, люд.-год.

1071

3015

4086

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Оцінка роботи промислового підприємства ВАТ Червоний металіст
Підприємство в широкому розумінні це важлива, складна, відкрита, унікальна і необхідна феноменологічна система, яка базується на його виробничо-технічній, організаційній та економічній побудові і яка спрямована, з одного боку, на задоволення потреб г ...

Стратегія розвитку України в умовах глобалізації
Сьогодні економічний розвиток жодної країни не можна розглядати поза контекстом процесу глобалізації. Глобалізація впливає на розвиток світових ідеологій, інтенсивну боротьбу за встановлення світового порядку, стрибкоподібне зростання кіль ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.