Розділи економіки

Розрахунок основних показників технічного обслуговування і ремонту рухомого складу

Виробнича програма технічного обслуговування і ремонту рухомого складу розробляється у відповідності до показників виробничої програми з експлуатації рухомого складу (таблиця 5). При цьому вважаємо, що рухомий склад новий і не потребує капітального ремонту. Розрахунки виконуємо в такому порядку:

) визначаємо кількість технічних обслуговувань №1, №2, щоденних;

) розраховуємо трудомісткість технічних обслуговувань і поточних ремонтів.

Всі розрахунки здійснюються за марками рухомого складу і в цілому по АТП згідно діючих норм міжремонтних пробігів, нормативів питомої трудомісткості і коефіцієнтів коректування, встановлених діючим положенням про технічне обслуговування і ремонт рухомого складу автомобільного транспорту.

Кількість технічних обслуговувань № 2 становитиме:

;

де - норматив міжремонтного пробігу ТО-2, км /12000 км/

- коефіцієнт, що враховує категорію умов експлуатації k1=1.

;

Кількість технічних обслуговувань № 1 становитиме:

;

де - норматив міжремонтного пробігу ТО-1, км /3000 км/

Кількість щоденних обслуговувань визначається у відповідності до кількості автомобіле-днів знаходження рухомого складу в експлуатації Те /таблиця 5/:

;

.

Планова трудомісткість технічних обслуговувань і поточних ремонтів визначається за наступними формулами:

– для ТО-2:

;

;

де tТО-2і - трудомісткість виконання технічного обслуговування № 2, люд.-год.; tТО-2і=20 люд.-год.c - коефіцієнт, що враховує супутній ремонт kc=1,15;2 - коефіцієнт, що враховує модифікацію рухомого складу. Для автомобіля VOLVO FL L дорівнює 1 як для базових автомобілів, а для автомобіля КАМАЗ 65115 - 1,1, як для самоскида;5 - коефіцієнт, що враховує розмір і оснащеність АТП. Становить 0,95 при кількості автомобілів від 200 до 300 одиниць.

– Для ТО-1:

;

ТО-1і - трудомісткість виконання технічного обслуговування № 1, люд.-год.; tТО-1і=2 люд.-год.

;

– Для ЩО

;

ЩОі - трудомісткість виконання щоденного обслуговування , люд.-год.; tЩОі=0,5 люд.-год.

;

– поточного ремонту:

;

прі - трудомісткість виконання поточного ремонту, люд.-год.; tпрі=10 люд.-год.

;

де k3 - коефіцієнт, що враховує кліматичні умови. Дорівнює 1 в умовах помірного клімату і невисокої агресивності середовища;4 - коефіцієнт, що враховує пробіг рухомого складу з початку експлуатації, k4=1.

Загальна трудомісткість всіх видів технічного обслуговування і ремонтів визначається додаванням отриманих величин:

;

Трудомісткість допоміжних робіт приймається в межах 30% від трудомісткості технічного обслуговування і ремонтів:

;

Результати розрахунків по технічному обслуговуванню і ремонту рухомого складу заносимо в таблицю 6.

Таблиця 6 Основні показники технічного обслуговування і ремонту рухомого складу

Назва показника

Марка рухомого складу

В цілому по АТП

КАМАЗ 65115

1-й

1-й

Загальний пробіг, км

264114

746352

1010466

Кількість ТО-2, одиниць

22

62

84

Кількість ТО-1, одиниць

59

187

246

Кількість щоденних обслуговувань, одиниць

986

2628

3614

Трудомісткість ТО-2, люд.-год.

481

1355

1836

Трудомісткість ТО-1, люд.-год.

112

355

467

Трудомісткість ЩО, люд.-год.

468

1248

1717

Трудомісткість поточного ремонту, люд.-год.

2509

7090

9599

Загальна трудомісткість ТО і ремонту, люд.-год.

3570

10049

13619

Трудомісткість допоміжних робіт, люд.-год.

1071

3015

4086

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Підвищення ефективності використання ОВФ в часі і вплив його на господарську діяльність підприємства
Капітал у буквальному розумінні означає головну суму коштів, необхідних для започаткування та здійснення виробництва (діяльності). Власник капіталу, купуючи на ринку товари – робочу силу й засоби виробництва, - поєднує їх у про ...

Обгрунтування основних показників виробничо-економічної діяльності підприємств
Одним з основних елементів ринкового господарства є підприємство. Під підприємством розуміється економічний суб'єкт, що займається виробничою діяльністю і має господарську самостійність. Підприємство об'єднує ресурси для виробництва економічних благ ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.