Розділи економіки

Визначаємо потреби в новому рухомому складі

Потреби в новому рухомому складі визначаємо у відповідності до договірних зобов’язань, вибраних марок, наявної кількості автомобілів, їх продуктивності, що отримали в результаті розрахунків. Порядок розрахунків наступний:

. По кожному договірному зобов’язанню визначаємо можливий обсяг перевезень:

;

де QМі - можливий обсяг відрядних перевезень вантажів, тис. т;

Ас - середньоспискова кількість автомобілів, одиниць.

Сердньоспискова кількість автомобілів за умовами договору становить КАМАЗ 65115 - 10 автомобілів по кожному з маршрутів.

. За кожним видом перевезень уточнюється різниця між можливим і договірним об’ємом перевезень вантажів.

. За кожним видом перевезень у відповідності до вибраної марки автомобіля розрахуємо додаткову кількість автомобілів і-ої марки:

;

. Визначаємо кількість автомобілів за відповідними марками та загальну кількість автомобілів в цілому по АТП для виконання договірних зобов’язань:

;

Результати розрахунків представлені в таблиці 4.

Таблиця 4 Розрахунок кількості автомобілів для виконання договірних зобов’язань

Рухомий склад

Вид вантажу

АС, одн км

QМ,тис.т

Qі, тис.т

∆Q, тис.т

Ан, одн

А

КАМАЗ 65115

Пісок

1-й

10

197,1

50

147,1

-7

3

2-й

10

98,55

50

48,55

-2

8

Всього

-

20

-

-

-

-9

11

Подібні статті по економіці

Статистичне вивчення товарних ринків в регіоні
В умовах розвиненої ринкової економіки інформація про стан товарних ринків є важливим фактором, що визначає ефективність управлінських рішень. При цьому мова йде не тільки про фірми, для яких така інформація грає важливу роль при вибор ...

Інтегральна ефективність діяльності підприємства
Суспільство ніколи не було байдужим до витрат на досягнення того або іншого успіху. В основі прогреса лежить підвищення ефективності виробництва. Тут розуміється економічна і соціальна результативність господарської діяльності. При зн ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.