Розділи економіки

Визначаємо потреби в новому рухомому складі

Потреби в новому рухомому складі визначаємо у відповідності до договірних зобов’язань, вибраних марок, наявної кількості автомобілів, їх продуктивності, що отримали в результаті розрахунків. Порядок розрахунків наступний:

. По кожному договірному зобов’язанню визначаємо можливий обсяг перевезень:

;

де QМі - можливий обсяг відрядних перевезень вантажів, тис. т;

Ас - середньоспискова кількість автомобілів, одиниць.

Сердньоспискова кількість автомобілів за умовами договору становить КАМАЗ 65115 - 10 автомобілів по кожному з маршрутів.

. За кожним видом перевезень уточнюється різниця між можливим і договірним об’ємом перевезень вантажів.

. За кожним видом перевезень у відповідності до вибраної марки автомобіля розрахуємо додаткову кількість автомобілів і-ої марки:

;

. Визначаємо кількість автомобілів за відповідними марками та загальну кількість автомобілів в цілому по АТП для виконання договірних зобов’язань:

;

Результати розрахунків представлені в таблиці 4.

Таблиця 4 Розрахунок кількості автомобілів для виконання договірних зобов’язань

Рухомий склад

Вид вантажу

АС, одн км

QМ,тис.т

Qі, тис.т

∆Q, тис.т

Ан, одн

А

КАМАЗ 65115

Пісок

1-й

10

197,1

50

147,1

-7

3

2-й

10

98,55

50

48,55

-2

8

Всього

-

20

-

-

-

-9

11

Подібні статті по економіці

Промисловість, рівень розвитку в Україні
Промисловість - найважливіша структурна ланка господарського комплексу України. На неї припадає 1/3 основних фондів, понад 35% населення, зайнятого в народному господарстві. Досить багато науковців та економістів досліджують сучасн ...

Підвищення використання виробничих та трудових ресурсів підприємства
Перехід до ринкової економіки потребує від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентоздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управлін ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.