Розділи економіки

Визначення продуктивності рухомого складу

Продуктивність рухомого складу розраховуємо за всіма видами перевезень і по кожній марці рухомого складу поступово:

. За вантажними відрядними перевезеннями визначаємо кількість їздок автомобіля з вантажем:

де ni - число їздок автомобіля і-ої марки з вантажем, од.;

АТНі - середня тривалість перебування автомобіля і-ої марки в наряді, год.;Ті - середня технічна швидкість руху автомобіля, км/год.;i - середня довжина їздки з вантажем автомобіля і-ої марки, км;

βі - коефіцієнт використання пробігу автомобіля і-ої марки;н-р - час простою автомобіля і-ої марки під навантаженням-розвантаженням, год.

Результати розрахунків представлені в таблиці 2.

Таблиця 2 Число їздок

Вид вантажу

Рухомий склад

АТН, год.

βі

li, км

tн-р, год.

ni

Пісок

КАМАЗ 65115

1-й

40

7,5

0,5

34

0,2

4

2-й

40

7,5

0,5

69

0,2

2

. За всіма видами перевезень розраховуємо середньодобову продуктивність рухомого складу:

;

де qi - вантажопідйомність автомобіля і-ої марки, т;

γі - коефіцієнт використання вантажопідйомності і-ої марки.

. За всіма видами перевезень розраховуємо річну продуктивність одного автомобіля і-ої марки:

;

де ТК - календарний фонд робочого часу, дні;

α - коефіцієнт випуску автомобілів і-ої марки на лінію.

Результати розрахунків добової і річної продуктивності автомобілів представлені в таблиці 3.

Таблиця 3 Продуктивність рухомого складу

Рухомий склад

Вид вантажу

ni

qi, т

γі

WД, т

αі

Wрі, т

КАМАЗ 65115

Пісок

1-й

4

15

1

60

0,9

19710

2-й

2

15

1

30

0,9

9855

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Процес формування, побудови та створення підприємства
В сучасному світі стрімкого розвитку ринкових відносин слово "підприємство" давно здобуло звичного змісту. Кожен охочий може стати підприємцем здійснивши декілька операцій на ринку, що принесли певний прибуток. Не важко просто володіти стат ...

Оцінка та аналіз діяльності ПАТ Полтавакондитер
Передкваліфікаційна практика є завершальною ланкою практичної підготовки, яка проводиться перед захистом бакалаврських робіт. Під час цієї практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з професійно орієнтованих дисциплін на ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.