Розділи економіки

Визначення продуктивності рухомого складу

Продуктивність рухомого складу розраховуємо за всіма видами перевезень і по кожній марці рухомого складу поступово:

. За вантажними відрядними перевезеннями визначаємо кількість їздок автомобіля з вантажем:

де ni - число їздок автомобіля і-ої марки з вантажем, од.;

АТНі - середня тривалість перебування автомобіля і-ої марки в наряді, год.;Ті - середня технічна швидкість руху автомобіля, км/год.;i - середня довжина їздки з вантажем автомобіля і-ої марки, км;

βі - коефіцієнт використання пробігу автомобіля і-ої марки;н-р - час простою автомобіля і-ої марки під навантаженням-розвантаженням, год.

Результати розрахунків представлені в таблиці 2.

Таблиця 2 Число їздок

Вид вантажу

Рухомий склад

АТН, год.

βі

li, км

tн-р, год.

ni

Пісок

КАМАЗ 65115

1-й

40

7,5

0,5

34

0,2

4

2-й

40

7,5

0,5

69

0,2

2

. За всіма видами перевезень розраховуємо середньодобову продуктивність рухомого складу:

;

де qi - вантажопідйомність автомобіля і-ої марки, т;

γі - коефіцієнт використання вантажопідйомності і-ої марки.

. За всіма видами перевезень розраховуємо річну продуктивність одного автомобіля і-ої марки:

;

де ТК - календарний фонд робочого часу, дні;

α - коефіцієнт випуску автомобілів і-ої марки на лінію.

Результати розрахунків добової і річної продуктивності автомобілів представлені в таблиці 3.

Таблиця 3 Продуктивність рухомого складу

Рухомий склад

Вид вантажу

ni

qi, т

γі

WД, т

αі

Wрі, т

КАМАЗ 65115

Пісок

1-й

4

15

1

60

0,9

19710

2-й

2

15

1

30

0,9

9855

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Оцінка роботи промислового підприємства ВАТ Червоний металіст
Підприємство в широкому розумінні це важлива, складна, відкрита, унікальна і необхідна феноменологічна система, яка базується на його виробничо-технічній, організаційній та економічній побудові і яка спрямована, з одного боку, на задоволення потреб г ...

Обґрунтування доцільності створення салону краси Beauty-N
Становлення і розвиток ринкової системи господарювання в Україні потребують принципово нових підходів до організації управління підприємницькою діяльністю на всіх рівнях. Практична реалізація будь-якого комерційного проекту значно ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2023 рік.