Розділи економіки

Визначення попиту і пропозиції на ринку транспортних послуг

Маркетингові дослідження починають із загальної характеристики економічної системи: економічна технологія, політико-правові умови, конкуренти, споживачі, постачальники, регулюючі органи, партнери, власники, персонал. фізичне середовище.

Попит на перевезення вантажів розуміють як кількість потреб у перевезеннях і додаткових транспортних послугах у відповідності до ціни та обсягу. Кількісна оцінка на будь-який вид транспортних послуг розраховується після визначення меж транспортного ринку, на якому здійснюється або планується транспортна діяльність.

Транспорті послуги тісно пов’язані з обсягами реалізації на товарних ринках - внутрішніх та зовнішніх. Тому для отримання границь необхідно виявити особливості товарних ринків та діагностувати їх стан і тенденції.

Для визначення попиту на транспортні послуги використовують:

метод прямого рахунку - здійснення по кожному виду послуг. Розраховується множенням фактичного обсягу виробництва транспортних послуг на коефіцієнт росту ринку і на коефіцієнт повторності перевезень періоду, що передує розрахунку. Коефіцієнт росту визначається за даними експертів або власними дослідженнями;

експертний метод - розраховується як середня оцінка по групі експертів і представляється як імовірнісна характеристика;

експериментальний метод - передбачає вимірювання фактичного обсягу попиту за допомогою опитувань різних груп і суб’єктів ринку (клієнтів, посередників);

математичний метод - найбільш точний, трудоємкий, структуризуючий. Передбачає аналіз ряду статистичних даних, даних обліку державних довідників.

Особливостями попиту автотранспортної діяльності є:

нерівномірність попиту у часі і просторі за рахунок сезонності перевезень, структури вантажопотоків, структури споживання, якості і рівня споживачів, рівня технологічного розвитку;

вторинність виникнення транспортного попиту, що задовольняється за допомогою транспорту.

Пропозиція визначається зв’язком між ціною послуги і її кількістю, яку транспортне підприємство може надати.

Пропозиція - кількість транспортних послуг (обсягу транспортної роботи), що пропонується на ринку у певний момент або період. Пропозиція представляється у натуральному і вартісному виразі. Пропозицію визначають тими ж методами, що і попит.

На рівень пропозиції впливають:

організація роботи;

стан транспортних засобів;

наявні резерви;

інвестиції та накопичення.

Потенційну і реальну пропозицію можна отримати на основі коректування можливого обсягу перевезень парку транспортних засобів, на фактичний коефіцієнт випуску парку. Цей коефіцієнт відображає всі проблеми організації, використання транспортних засобів, часові витрати.

Результатом проведених досліджень є заключення угоди на здійснення певного виду транспортного забезпечення.

Отже провівши визначення попиту та пропозиції на ринку послуг ми заключили два договори:

.Наше АТП «Мінтранс» зобов'язується перевезти за маршрутом м. Корець - м. Новоград-Волинський протяжністю 34 км від кар’єру по видобуванню піску до м. Новоград-волинський, підприємству, що спеціалізується по будівництву промислових комплексів 50 тис. т. піску.

.Наше АТП «Мінтранс» зобов'язується перевезти за маршрутом м. Корець - м. Рівне протяжністю 69 км від кар’єру по видобуванню піску, підприємству «ДОМ», що спеціалізується по будівництву промислових комплексів 50 тис. т.

Наведемо коротку характеристику вантажу, що перевозиться:

Пісок- це матеріал має як природне походження, так і штучне, який складається з частинок гірської породи. Як правило, пісок має у своєму складі велику відсоток кварцу - науковою мовою - діоксид кремнію.

Природний пісок - це пухка суміш часток розміром від 0,14 до 5 мм, і яка з'явилася в результаті природного руйнування твердих гірських порід. Залежно від місця видобутку піску їх поділяють на: річковий; морський; гірський та кар'єрний пісок.

В якості заповнювача для легкого, важкого, дрібнозернистого, ніздрюватого та силікатного і бетону, будівельних розчинів, приготування сухих сумішей, для покриттів автомобільних доріг, влаштування основ і аеродромів використовується пісок, що добувається з річкових кар'єрів.

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Політика зайнятості населення в Україні
Актуальність обраної теми полягає в тому, що в Україні відбувається процес глобалізації та формування ефективного механізму ринку праці за рахунок перебудови його структурних елементів та характеру втручання держави у процеси на ринку ...

Проект покращення роботи підприємства
У проектному аналізі під проектом розуміється одноразовий комплекс взаємопов'язаних заходів, спрямований на досягнення чітко визначеної мети при встановленому матеріальному (ресурсному) забезпеченні протягом заданого періоду часу. ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.