Розділи економіки

Аналіз економічної доцільності переоснащення

Відповідно до обраного матеріалу було зроблено аналіз можливих варіантів технологій та обладнання. Внаслідок аналізу було вияснено, що найбільш ефективним для малих та середніх підприємств із виготовлення євроруберойду (в тому числі і для ТОВ «Завод «Ореол-1») є застосування невеликих роботів-пакувальників, перевагами яких перед іншим обладнанням є:

Висока надійність комплектуючих, мало деталей, які підлягають активному зносу;

Простота монтажу та налаштування;

Відсутність необхідності в попередній погрузці продукції на конвеєр;

Непотрібно вмонтовувати в загальну лінію виробництва продукції;

Вигідна ціна.

Як наслідок, було обрано самохідний робот «SFERA EASY», який має значні показники економічної ефективності введення та задовольняє всі вимоги підприємства.

ВИСНОВКИ

1. Бізнес-план підприємства є одним із ключових факторів в ефективності та стабільності його діяльності. Він дає змогу підприємству чітко та реально оцінити свої можливості та потреби, встановити досяжні цілі на базі доступних ресурсів; розглянути шляхи фінансування проектів. Бізнес-план дуже корисний для контактів із інвесторами та партнерами, адже він надає чітку інформацію про те, на які прибутки ви розраховуєте та чи буде співпраця з вами вигідна безпосередньо для них. В сучасному динамічному світі фактично не можливо довго протриматися на ринку без ефективного та кваліфікованого бізнес-планування.

. Технічне переоснащення підприємства - це ціленаправлена діяльність, метою якої є заміна фізично та морально зношеного устаткування на сучасне. За рахунок оновлення, модернізації та реструктуризації свого виробництва суб’єкти господарської діяльності підвищують продуктивність праці, покращують показники рентабельності, екологічності, безпеки, тощо. До того ж, переоснащення підприємства інноваційним обладнанням дає йому змогу завоювати нові ринки, здобути ключові фактори конкурентоспроможності, реабілітувати продукцію на ринку.

. Технічне та технологічне переоснащення діючих підприємств передбачає собою ряд відмінностей, порівняно із «звичайним» бізнес-плануванням. В першу чергу, даний вид планування більше розрахований на внутрішнє використання. До того ж, при розробці плану технічного переозброєння необхідно враховувати цілий ряд констант. Більшість із них є унікальними для кожного окремого підприємства, проте є ряд загальних, як-то:

Переоснащення не передбачає собою нарощування виробничих площ;

Ризики переозброєння набагато нижчі від ризиків початку діяльності;

Проекти по технічному переоснащенню є привабливішими для інвесторів внаслідок більших гарантій повернення капіталу.

. Опираючись на дані, отримані внаслідок дослідження діяльності підприємства ТОВ «Завод «Ореол-1», було проведено аналіз сучасного технологічного стану галузі виготовлення гідроізоляційних та покрівельних матеріалів на основі бітуму; а також окремо - новітні технології по його пакуванню. Відповідно до вимог виробництва та обставин, що склалися на підприємстві, було проведено аналіз можливих шляхів та технологій модернізації виробництва.

. З використанням методів порівняльного аналізу було обрано матеріал та технологію, яка є найбільш підходящою для підприємства ТОВ «Завод «Ореол-1» та, окрім цього, цілком може застосовуватися іншими підприємствами галузі. Враховуючи розраховані показники, слід сказати, що переоснащення процесу пакування продукції на сучасних підприємствах будівельної галузі є аргументованим, адже це дає значне

. В ході дослідження було виявлено ряд чинників, окрім суто технологічних та економічних, що також впливають на вибір можливих способів пакування продукції. Для сьогоднішнього світу питання екології та захисту природи стоять особливо гостро, в зв’язку з чим все більша частка підприємств переходить на ресурсозберігаючі та екологічно безпечні технології. В сфері пакування крупно габаритної продукції на піддонах на даний момент найбільш екологічно безпечним є якраз обраний метод - пакування в стретч-плівку, яка розроблена з матеріалів, що легко розкладаються природнім шляхом.

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5

Подібні статті по економіці

Світові фінансові кризи та їх вплив на фінансову безпеку держави
Розростання глобалізаційних процесів зумовлює все більшу взаємозалежність національних економік країн, що не лише сприяє інтернаціоналізації, а й становить загрозу їхній економічній безпеці. Таку тенденцію можна легко простежити розгля ...

Розрахунки з покупцями і замовниками
Актуальність теми. Питання купівлі, продажу товарів та розрахунків з покупцями і замовниками за передані товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги підприємств будь-яких форм власності, були і залишаються донині одн ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.