Розділи економіки

Технічне переоснащення підприємства із застосуванням інноваційних технологій

Ще одним немало важливим аспектом є фактор часу. Розглядаючи витрати часу з даної точки зору, його можна розподілити на наступні складові:

Час на проектування нововведення (сюди також можна віднести час на планування, аналіз доцільності, тощо);

Час на безпосереднє проведення переоснащення;

Час, необхідний на те, щоб економічний ефект від переозброєння перевищив затрати на нього (іншими словами, термін окупності проекту).

Відповідно, у випадку занадто великих планових затрат часу, варто детально розглянути доцільність проведення переоснащення обраним способом. З цією метою необхідно проаналізувати потенціал розвитку наукової думки даної сфери, швидкість зміни технологій; іншими словами, слід дослідити, наскільки швидко нове обладнання стане морально застарілим.

Великі затрати на безпосереднє проведення переоснащення потребує окремого аналізу. До питань, що розглядатимуться, необхідно включити наступні аспекти:

Наявність необхідності зупиняти виробничий процес;

Час на демонтаж обладнання, що замінюється;

Час на монтаж нового устаткування;

Одним із головних чинників, що впливає на демонтаж та монтаж обладнання є інтеграція ланки виробничого процесу в загальний операційний ланцюг. Чим глибше інтеграція - тим більше часу необхідно. До того ж с підвищенням інтеграції виростає вірогідність того, що буде необхідно повністю зупинити процес виробництва продукції, що, безперечно, тягне за собою вагомі збитки.

Вагомим чинником, що впливає на доцільність переоснащення також є взаємна сумісність технологій різних ланок. При цьому, сумісність повинна бути не лише безпосередньо в технологічному плані, а й з точки зору логіки. Наприклад, немає ніякого сенсу встановлювати високотехнологічну лінію допоміжного виробництва, коли основна лінія морально застаріла та випускає низько технологічну продукцію [13].

Перейти на страницу: 1 2 3 

Подібні статті по економіці

Нормування праці на підприємсті
Праця являє собою доцільну діяльність людей, ціллю якої є створення матеріальних і духовних благ. Затрати праці на створення цих цінностей повинні мати кількісну оцінку, тому, що в масштабі суспільства дістають визнання тільки ті з них, що відповідаю ...

Розвиток і вдосконалення льотної промисловості України
Подальший розвиток і вдосконалення льотної промисловості України тісно пов'язаний з розвитком систем електропостачання, за допомогою яких забезпечуються нормальна життєдіяльність людей, які користуються послугами льотного транспорту і ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2021 рік.