Розділи економіки

Зарубіжний досвід підтримки малого бізнесу

Сучасний досвід показує, що існує багато країн, які завдяки правильній політиці щодо діяльності малих підприємств зуміли розвинути економіку до такого рівня, що населення країни є повністю соціально забезпеченим. Для цього створюються спеціальні органи, які працюють в пошуках напрямків покращення умов розвитку підприємництва. Так американська адміністрація малого бізнесу, метою якої є всебічна допомога та захист підприємництва, почала займатись конкретною роботою, а саме - термінове обслуговування клієнтів як по телефону, поштою, так і особисто. Протягом декількох років SВА проводила декілька програм, які об'єднувалися в блоки (їх приблизно 50). Серед них варто звернути увагу на такий напрям підтримки, як надання допомоги діловим жінкам, допомога в науково-дослідній роботі, юридичні послуги тощо.

Однією з програм передбачалося надання фінансової гарантії підприємцям, які з якихось причин не могли отримати її в банках. Тому, залежно від мети, терміну та суми гарантію надавали на 75 % позики для суми, яка не перевищувала 750 тис дол., на 80 % - для суми не більше ніж 100 тис дол. на термін до 10 років для поповнення обігового капіталу і до 25 років - для основного капіталу.

Метою іншої програми була допомога в розвитку і модернізації діючих підприємств. Ця програма передбачала надання довготермінових кредитів з фіксованою ставкою для того, щоб придбати нерухомість, обладнання, технології. SВА давала гарантію на 40 % позики, при цьому сума гарантіі не повинна була перевищувати 1 млн. дол. Крім цього, SВА укладала угоди про співробітництво з багатьма самостійними комерційними і некомерційними структурами.

Фінансується SВА з федерального бюджету: 72 % засобів спрямовують на кредитування традиційних програм розвитку малого бізнесу; на подальший розвиток та модернізацію; на фінансування підприємств, які організовують кілька компаній; 0,5 % припадає на мікрокредити, яких, в переважній більшості, не повертають. Статистика свідчить, що із загальної кількості клієнтів, які обслуговує Адміністрація, 85 % банкрутують вже через рік. Проте, вважають, що діяльність тих, хто залишився на ринку у стократ компенсує ці затрати.

Вагому роль у розвитку малого бізнесу США посідають муніципальні структури. До прикладу, муніципалітет Сіетла завдяки виваженій політиці стосовно МБ перетворив невеличке містечко в один з розвинених центрів. Так, за останні роки в місті зросли ціни на нерухомість в 1,5-2 рази. Бажання проживати і працювати в Сіетлі зумовлене насамперед тим, що рейтинг міста підняла найбільша у світі компанія з виробництва комп'ютерних програм "Майкрософт", яка починала свою діяльність як сімейне господарство з трьома робітниками. На сьогодні не тільки місто, але й штат переживають економічне піднесення.

Під егідою муніципалітету Сіетла було зреалізовано кілька проектів, найбільш перспективний з яких отримав назву: "Сильне рішення на порозі нового віку". Ініціаторами цього проекту виступали бізнесмени та суспільні організації міста з метою підтримки людей, які бажали працювати і заробляти. У межах проекту міська влада здійснила три основні програми:

. Міська програма "Готовий заробити", розрахована для компаній з низьким рівнем доходу, працівники яких практично були потенційними безробітними або потребували перекваліфікації. Щоб реалізувати її, використовували кошти міської казни, добровільні внески таких великих компаній як "Майкрософт", "Боїнг" та ін.;

Перейти на страницу: 1 2 3 4

Подібні статті по економіці

Проблеми та шляхи залучення іноземних інвестицій
Незалежно від рівня економічного розвитку будь-яка держава прагне залучити іноземний капітал, одержуючи прямий і непрямий ефекти від інвестиційних вкладень. Найбільшу роль у залученні інвестицій відіграють макроекономічні фактори, у т. ...

Розвиток кольорової металургії України
На сьогодняшній день тема кольорової металургії України є досить актуальною. Саме тому темою своєї курсової роботи я обрав дослідження рівня розвитку і розміщення кольорової металургії України. Об’єктом моєї праці є кольорова метал ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.