Розділи економіки

Проблемні питання розвитку малого бізнесу в ринкових умовах

У економічній літературі проблемам малого бізнесу приділяється постійна увага. Зокрема, Дрига С.Г., кандидат економічних наук, генеральний директор Українського фонду підтримки підприємництва, визначаючи негативні тенденції розвитку малого бізнесу вважає, що в Україні сьогодні склався стійкий курс, який негативно впливає на будь-які спроби зрушити з місця сьогоднішній стан малого бізнесу. Основною проблемою Дрига С.Г. вважає недосконалість законодавчої бази.

Тому проблема якості державних програм економічного розвитку країни у будь-яких її ринкових сегментах пов'язана з недосконалістю сучасної політико-економічної науки у вирішенні питань сучасних економічних протиріч [15].

Проблема також і в тому, що відносно малого бізнесу намагаються застосувати увесь набір заходів державної підтримки, узятий з розвинених країн, при цьому не розрізняючи спрямованості різних моділей на стимулювання, в одному випадку - економічного зростання, в іншому - зайнятості і більше рівномірного розподілу доходів.

Тільки перерахування проблем, з якими стикаються підприємці, свідчить, що досі не сформовані умови, необхідні для розвитку малого бізнесу.

Науковими діячами України пропонуються різні шляхи рішення проблем малого бізнесу. Так, кандидат юридичних наук Хандурин Н. вважає, що для становлення і розвитку малого бізнесу в Україні необхідно створити Адміністрацію малого бізнесу України(АМБУ), яка предметно і постійно займалася б рішенням насущних проблем підприємництва [16]. З цією думкою можна посперечатися, оскільки вже є громадські організації, такі як Союз малих підприємств України, Український фонд підтримки підприємництва та ін. які цілком можуть виконувати функції "арбітра" між державою і підприємцями, а створення нового державного органу ляже додатковим "тягарем" на плечі платників податків.

Формування ринкових стосунків має на увазі створення і розвиток системи малого підприємництва. Малі підприємства - двигуни інноваційних процесів, а значить розвитку економіки в цілому. Реальним методом стимулювання буде, розширення державної політики, вивчення досвіду Заходу і впровадження заходів відповідних до наших умов розвитку, створення прийнятних умов для діяльності малого бізнесу в галузевій промисловості, сфері побутового обслуговування і комунальному господарстві.

Тільки ефективні економічні реформи допоможуть малому бізнесу, що і приведе до розвитку ринкової економіки в цілому.

Проведений аналіз умов розвитку малого бізнесу в Україні і низці інших країн, дозволяє зробити наступні висновки: будь-яка правова держава має усі можливості для забезпечення розвитку малого бізнесу;

державна підтримка малого бізнесу в Україні не досягає поставлених завдань, у зв'язку з рядом проблем; для забезпечення економічного розвитку України підтримка малого бізнесу має бути не декларативною, а реальною; необхідно створити сприятливі і рівні умови для усіх суб'єктів малого підприємництва, тільки тоді малий бізнес зможе зайняти гідне місце в розвитку економіки держави.

Подібні статті по економіці

Організація обліку праці та її оплати в тваринництві
Головною продуктивною силою суспільства є працююча людина. Ця тема неабияк актуальна у сучасному світі, адже кожен працівник насамперед зацікавлений у винагороді за виконану роботу, тому кожен працює для того щоб отримати заробітну пла ...

Інтегральна ефективність діяльності
Суспільство ніколи не було байдужим до витрат на досягнення того або іншого успіху. В основі прогреса лежить підвищення ефективності виробництва. Тут розуміється економічна і соціальна результативність господарської діяльності. При зн ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.