Розділи економіки

Проблеми діяльності малого підприємства

Не дивлячись на зростання обсягу діяльності підприємства, його ефективність погіршилась. Основною проблемою підприємства є зростання витрат в 2011 році. Слід відзначити, що підприємство збільшило кількість працівників та збільшило фонд оплати праці. Це і зробила діяльність підприємства збитковим. Взагалі працевлаштування на малому підприємстві є серйозною проблемою.

Підприємство би і хотіло розширити обсяги діяльності, та оподаткування фонду оплати праці є досить великим. Єдиний податок на заробітну плату становить близько 36%. Маючи фонд оплати праці тільки в 175 тис.грн, підприємство мусить близько 60 тисяч гривень сплатити до Пенсійного фонду, не дивлячись на результати його діяльності. На думку керівництва ТОВ несправедливо забезпечувати пенсію на наступні роки за свій рахунок, працюючи самому на межі беззбитковості. За часів СРСР Пенсійні внески складали 10% на фонд оплати праці, і це давало змогу забезпечувати офіційне працевлаштування всьому населенню країни, а витрати, пов’язані із цим не були накладними.

Іншою проблемою діяльності малого підприємства - є відсутність можливості взяти кредит на розвиток. Більшість кредитних програм, які пропонують банки України, є невигідними. Вони не дають змогу зробити інвестиційну програму на підприємстві.

Ще однією проблемою діяльності підприємства - є організація облікового процесу. Будучи на загальній системі оподаткування, підприємство веде складний облік. За недостовірність обліку чи несвоєчасну подачу звітності 1 раз на 3 роки підприємство сплачує штрафні санкції. Не маючи можливість наймання аудиторської перевірки для перевірки правильності обліку, і відсутнє доступне нормативно-правове регулювання всіх аспектів обліку не дозволяють підприємству не робити помилок в обліковій документації.

Подібні статті по економіці

Суспільні блага
Будь-яка істота, що живе на землі, будь то рослина чи тварина, повноцінно живе чи існує тільки при дотриманні нею чи навколишнім світом визначених умов. Ці умови створюють консенсус, що відчувається як задоволення, тому має місце говорити ...

Кредит, його суть, форми і значення в ринковій економіці
Кредит виник на певному етапі розвитку людського суспільства спочатку як явище випадкове, зумовлене особливими взаємовідносинами між товаровиробниками: коли продавцю потрібно було продавати товар, а в покупця не було грошей, щоб його ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.