Розділи економіки

Проблеми діяльності малого підприємства

Не дивлячись на зростання обсягу діяльності підприємства, його ефективність погіршилась. Основною проблемою підприємства є зростання витрат в 2011 році. Слід відзначити, що підприємство збільшило кількість працівників та збільшило фонд оплати праці. Це і зробила діяльність підприємства збитковим. Взагалі працевлаштування на малому підприємстві є серйозною проблемою.

Підприємство би і хотіло розширити обсяги діяльності, та оподаткування фонду оплати праці є досить великим. Єдиний податок на заробітну плату становить близько 36%. Маючи фонд оплати праці тільки в 175 тис.грн, підприємство мусить близько 60 тисяч гривень сплатити до Пенсійного фонду, не дивлячись на результати його діяльності. На думку керівництва ТОВ несправедливо забезпечувати пенсію на наступні роки за свій рахунок, працюючи самому на межі беззбитковості. За часів СРСР Пенсійні внески складали 10% на фонд оплати праці, і це давало змогу забезпечувати офіційне працевлаштування всьому населенню країни, а витрати, пов’язані із цим не були накладними.

Іншою проблемою діяльності малого підприємства - є відсутність можливості взяти кредит на розвиток. Більшість кредитних програм, які пропонують банки України, є невигідними. Вони не дають змогу зробити інвестиційну програму на підприємстві.

Ще однією проблемою діяльності підприємства - є організація облікового процесу. Будучи на загальній системі оподаткування, підприємство веде складний облік. За недостовірність обліку чи несвоєчасну подачу звітності 1 раз на 3 роки підприємство сплачує штрафні санкції. Не маючи можливість наймання аудиторської перевірки для перевірки правильності обліку, і відсутнє доступне нормативно-правове регулювання всіх аспектів обліку не дозволяють підприємству не робити помилок в обліковій документації.

Подібні статті по економіці

Комплексна оцінка фінансового стану суб'єкта господарювання на прикладі ТДВ Трембіта
За умов переходу економіки України до ринкових відносин, суттєвого розширення прав суб'єктів господарювання у галузі фінансово-економічної діяльності значно зростає роль своєчасного та якісного аналізу фінансового стану суб'єктів госп ...

Прибуток підприємства. Суть, форми, та шляхи збільшення
Поняття прибутку в економічній системі існує у зв'язку з наявністю то­варно-грошових відносин, появою і розвитком інституту власності, особливо приватної. Перші визначення прибутку збігалися зі значенням валового дохо­ду, який за індивідуаліс ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.