Розділи економіки

Суть малого бізнесу та його значення для економіки

У різних країнах по різному трактують поняття малого бізнесу. Для деяких країн ключовим критерієм є кількість працівників, для інших - обсяг виробленої продукції.

Відомий в Україні економіст В.Г. Підвисоцький [4] пише, що малий бізнес повинен стати головною опорою для провідних країн, виконуючи роль найбільшого роботодавця і ставши принциповим джерелом економічного зростання. Використання переваг підприємств малого бізнесу може дати досить позитивний ефект безпосередньо вже в умовах нинішнього етапу економічної реформи. Ці підприємства гнучкіші, вони швидко реагують на зміни, що відбуваються на ринку. Саме невеликі підприємства виявляються найбільш мобільними до впровадження прогресивних методів господарювання. Вони можуть швидко і без негативних наслідків змінити свої виробничі програми, освоїти виробництво високорентабельних товарів, що користуються попитом, відмовитися від випуску нерентабельної продукції. Значна перевага малих підприємств полягає в тому, що багато хто з них виявилися більш пристосованими, ніж великі компанії, до умов розвитку в кризові періоди для економік країн Заходу. Великі фірми не так відчутно і швидко реагують на будь-які зміни в економіці. Не випадково в політику урядів Німеччини, США і багатьох інших розвитих капіталістичних країн допомога дрібному бізнесу посідає особливе місце. Невеликі підприємства найбільше реагують на зміну в економіці, на спад чи підвищення норми прибутку в галузях економіки. У таких умовах великі компанії експортують капітал. Дрібні ж фірми, зазвичай, не мають такої можливості. Для виживання дрібні фірми змушені переглядати свою виробничу і збутову діяльність. Ті, що зуміли пристосуватися - вижили, інші просто збанкротували. Однак, розвиток малих підприємств під час подолання цієї кризи став важливим засобом для оздоровлення економіки.

Мале підприємництво, на думку Л.Д. Буряка, - це особливий вид виробничо-торговельної діяльності, надання послуг чи посередництво, яке характеризується повною свободою вибору та інноваційним характером здійснення, значною ймовірністю економічного ризику та чіткою орієнтацією на досягнення певного комерційного зиску [5, с. 9].

За словами В.К. Збарського, малий бізнес - це самостійна, систематична господарська діяльність малих підприємств будь-якої форми власності та громадян-підприємців (фізичних осіб), здійснювана на власний ризик з метою отримання прибутку. Практично - це будь-яка діяльність (виробнича, комерційна, фінансова, страхова тощо) зазначених суб'єктів господарювання, спрямована на реалізацію власного економічного інтересу.

У країнах з добре розвиненою економікою, зокрема у США, у дрібному підприємництві зайнято 53 % усього населення, в Японії - 71,7 %, у країнах ЄС, на аналогічних підприємствах трудиться приблизно половина працюючого населення. Тільки ці цифри свідчать про величезну важливість підприємств малого бізнесу для економіки цих країн. Про ефективність цих фірм свідчить той факт, що на 1 дол. США витрат вони впроваджують у 17 разів більше нововведень і розробок, ніж великі підприємства, що дають життя лише 10 % нових технологій, інші 90 % упроваджують малі підприємства.

В умовах економіки України, що перебуває на початковому етапі розвитку ринкових відносин, саме створення і енергійний розвиток сектора малого підприємництва повинне стати основою соціальної реструктуризації суспільства, що забезпечує підготовку населення і перехід всього господарства країни до ринкової економіки. В умовах системної перебудови національної економіки підприємницький сектор виконує свою провідну роль і виступає гарантом стабільності економіки та підвищення рівня життя і громадян. Реальний стан цього сектора підтверджують статистичні дані та стійка тенденція розвитку. Динаміка загальних темпів приросту суб'єктів підприємництва краіни свідчить про те, що, починаючи з 1991 р., цей сектор економіки кількісно виріс майже у 12 разів.

Розглянемо роль малого підприємництва в економіці України. Протягом всієї історії підприємництва, основна доля підприємницької діяльності здійснюється дрібним бізнесом. В таблиці 1.1 показано долю підприємств за видами економічної діяльності в розрізі за їх розмірами.

Таблиця 1.1 Питома вага підприємств за видами економічної діяльності в розрізі за їх розмірами в 2011 році

Великі підприємства

Середні підприємства

Малі підприємства

Усього

0,6

5,7

93,7

у тому числі

Сільське господарство, мисливство, лісове господарство

0,3

7,9

91,8

Промисловість

2,4

11,1

86,5

Будівництво

0,3

3,9

95,8

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

0,4

4,4

95,2

торгівля автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

0,6

5,7

93,7

оптова торгівля і посередництво в оптовій торгівлі

0,3

4,4

95,3

роздрібна торгівля; ремонт побутових виробів та предметів особистого вжитку

0,9

4

95,1

Діяльність готелів та ресторанів

0,1

4,5

95,4

Діяльність транспорту та зв’язку

0,8

6,8

92,4

Фінансова діяльність

0,4

5,9

93,7

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

0,1

3,4

96,5

Освіта

0,1

4,1

95,8

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

0,2

5,9

93,9

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

0,2

6,7

93,1

Перейти на страницу: 1 2 3

Подібні статті по економіці

Розрахунок техніко-економічних показників стержневого відділення ливарного цеху сталевого лиття масою від 700 до 14000 кг
Значення ливарного виробництва в промисловості надзвичайно велике: майже всі машини та прилади мають литі деталі. Немає такої галузі машинобудування, приладобудування, будівництва, де не застосовували б виливки. Лиття є одним з най ...

Нормування праці в сільському господарстві
Нормування - найважливіший елемент наукової організації праці, що дозволяє правильно вирішувати питання розподілу і кооперації праці, розстановки робочої сили, організації та обслуговування робочих місць. Науково обгрунтовані норми спр ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2019 рік.