Розділи економіки

Визначення рівня конкурентоспроможності виробу

Конкурентоспроможність виробу визначається як характеристика товару, в якій виражена його відмінність від товарів-конкурентів як за ступенем задоволення конкретних потреб споживача, так і за витратами, пов'язаними з придбанням та експлуатацією виробу.

Якість виробу характеризується значенням комплексного показника якості відносно кращого світового аналога.

Коефіцієнт гарантійного строку (Кг) нормальної експлуатації визначається відношенням:

Кг = Тг/Тсл, (3.1)

де Тг - гарантійний строк служби виробу, років: Тсл - строк служби виробу, років.

Кг = 1/4 = 0,25

Значення цінового коефіцієнта отримуємо із виразу:

Кц = Цр/Ца, (3.2)

де Цр - лімітна ціна проектованого виробу з ПДВ, грн.; Ца - ціна світового аналога, грн.

Кц = 335,9/580 = 0,58

Коефіцієнт експлуатаційних витрат за строк служби:

Ке = (Еа/Еп)*(Тсл/Та), (3.3)

де Еа - середньостатистичні сумарні експлуатаційні витрати для виробів даної групи за весь строк служби, грн.; Еп - сумарні експлуатаційні витрати для проектованого виробу за весь строк служби, грн.; Та - строк служби виробів даної групи, роки.

Еп = А+Вен+Р+Е, (3.4)

технічний рівень лімітний конкурентопроможність

де А - сума амортизаційних відрахувань за весь строк служби, грн.; Вен - вартість енергоресурсів за весь час експлуатації, грн.; Р - Вартість ремонту за весь час експлуатації, грн.; Е - вартість обслуговування за весь час експлуатації, грн.

Еп = (2,1*312*0,08)+(0,06*335,9)+(0,05*335,9) = 141,5 +136,53+45,51 = 89,31 грн.

Ке = ((0,25*335,9)/89,31)*(4/4) = 0,94

Оцінка загального рівня конкурентоспроможності виробу визначається за формулою:

Ік = ∑qi * ki,

де - значення одиничного показника конкурентоспроможності. [1]

Розрахунок конкурентоспроможності виробу подано у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

Розрахунок конкурентоспроможності виробу

Показники

Значення показника,qi

Показник вагомості,kі

qi * ki

1. Наявність необхідної інформації про виріб (реклама)

1

0,06

0,06

2. Забезпечення продавцем строків доставки виробу

1

0,08

0,08

3. Інформованість продавця про виріб

1

0,05

0,05

4. Запропоновані продавцем умови оплати

0,9

0,09

0,08

5. Якість виробу

1

0,15

0,15

6. Сервісні послуги, які надаються в післяпродажний період:

0,00

а) техобслуговування

1

0,07

0,07

б) постачання запасними частинами

0,5

0,03

0,02

7. Гарантії продавця:

0,00

а) коефіцієнт гарантійного строку нормальної експлуатації

0,17

0,09

0,02

б) фінансова відповідальність продавця

1

0,08

0,08

в) репутація фірми на ринку

1

0,08

0,08

8. Ціновий коефіцієнт

0,68

0,13

0,09

9. Коефіцієнт експлуатаційних витрат за строк служби

0,7

0,09

0,06

Всього

1

0,83

Перейти на страницу: 1 2

Подібні статті по економіці

Розвиток кольорової металургії України
На сьогодняшній день тема кольорової металургії України є досить актуальною. Саме тому темою своєї курсової роботи я обрав дослідження рівня розвитку і розміщення кольорової металургії України. Об’єктом моєї праці є кольорова метал ...

Соціальний захист населення України стан, проблеми та шляхи вирішення
В умовах розбудови української державності та розвитоку ринкових відносин потребують гарантій соціального захисту усі прошарки населення України. Виникає зростання потреби в ефективному соціальному захисті викликане погіршенням добр ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.