Розділи економіки

Розрахунок лімітної ціни

Для того, щоб вища якість продукції була досягнута не будь-якою ціною, а була економічно виправданою, на стадії техніко-економічного обгрунтування та видачі технічного завдання встановлюється лімітна ціна, яка є частиною технічного завдання і є економічним нормативом для конструкторів і орієнтиром для виробника при виробництві і виході продукції на ринок.

З допомогою лімітної ціни розробникам нової техніки пред'являються певні економічні вимоги, які перешкоджають розробці та виготовленню малоефективних видів продукції, що примушує розробників вишукувати економічно та технічно доцільні варіанти конструктивних і схемних рішень та технологічних процесів. Таким чином, лімітна ціна є тим економічним критерієм при оцінці ефективності проектних рішень, який дозволяє попередити виготовлення неефективної продукції. Вона виражає гранично допустимий (максимальний) рівень ціни нового приладу із заданими техніко-експлуатаційними параметрами, який визначається на основі вартісної оцінки покращення його споживчих властивостей, і при якому забезпечується відносне здешевлення виробу на одиницю його споживчих властивостей.

Таким чином, лімітна ціна є нормативом вартості нового приладу і розраховується за формулою:

Цл = Сн+Пн+ПДВ, (2.1)

де Цл - лімітна ціна, грн.; Сн - нормативні (максимально допустимі) витрати на виробництво проектованого приладу, грн.; Пн - нормативний прибуток, грн.; ПДВ - податок на додану вартість, грн.

Нормативна собівартість розраховується за допомогою методу комплексного показника якості, який дозволяє встановити вартісні співвідношення споживчих властивостей проектованого та замінюваних приладів та витрати на їх виготовлення.

Нормативна собівартість розраховується за формулою:

Сн = а*Са*Пя1, (2.2)

де Сн - нормативна собівартість проектованого виробу, грн.; а - коефіцієнт відносного здешевлення аналога за час, який проходить між проектуванням та впровадженням у виробництво виробу, що проектується; Пя1 - комплексний показник якості нового приладу по відношенню до замінюваного, відносні одиниці. [1]

Сн = 0,85*137,5*6,12 = 715,3 грн.

Нормативний прибуток можна розрахувати за формулою:

Пн = Сн*(Рв/100)* Пя2, (2.3)

де Рв - середньогалузевий рівень рентабельності виробу для даної групи виробів.

Пн = 715,3 * (75/100)*(-0,99) = -531,7 грн.

Податок на додану вартість регламентується державою і розраховується як:

ПДВ=(Сн+Пн)*Кп, (2.4)

де ПДВ - податокна додану вартість, грн.; Кп - норма податку на додану вартість, %.

ПДВ = (715,3-531,1)*0,2 = 36,7 грн.

Цл = 715,3 - 531,1 +151,7 = 335,9 грн.

Висновок: оскільки Цл≤Цр (335,9<550), це свідчить про ефективність конструкторських рішень.

Подібні статті по економіці

Монополістичні тенденції і монополії в ринковій економіці
Проблеми монополізації господарського життя , конкуренція на товарних ринках привертають сьогодні пильну увагу не тільки спеціалістів, але і широких прошарків населення. З початку 90-х років ці проблеми гостро стали перед Україною ...

Исследование украинского рынка сельскохозяйственной и пищевой продукции
Послідовна інтеграція України в Європейську економічну Спільноту відкриває великі можливості для просування української продукції на ринки Європи. Важливою умовою для зміцнення економічних зв’язків між Україною та Співтовариством є ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.