Розділи економіки

Розрахунок показників ефективності виробництва до залучення інвестицій

До системи показників ефективності діяльності підприємства відносяться:

Валова виручка.

Валовий прибуток.

Прибутки (балансовий і чистий).

Рентабельність продукції.

Валова виручка від реалізації готової продукції визначається залежно від вартості одиниці та обсягу продукції за формулою:

В = ЦодQ ,

де Цод - вартість одиниці продукції, грн/од.;- річний обсяг готової продукції.

Вартість одиниці продукції в роботі визначається за формулою:

Цод= Sод +Sод* m,

де Sод - собівартість одиниці продукції, грн/од;- коефіцієнт, який враховує нормативний прибуток (в роботі приймається 30%).

од = S / Q=172,38 грн.(використовуємо із розвязання третього завдання)

Цод= Sод +Sод* m=(172,38*1,3)грн.= 224,10грн.

Тоді, В = Цод*Q =(224,1*460000)грн.= 103084570 грн.=103084,57тис.грн

Валовий прибуток підприємства розраховується за формулою:

ВП=В-S,

де В - виручка від продажу продукції, грн.;Р - виробнича собівартість товарної продукції.

ВП= В-S=(103084,57-79295,83)тис.грн.= 23788,75тис.грн.

Балансовий прибуток підприємства:

ПБ = ВП-ПДВ,

де ВП - сума валового прибутку, ПДВ - прибуток на додану вартість (20%).

ПБ = ВП-ПДВ=(23788,75*0,8)= 19031,00тис.грн.

Чистий прибуток:

ЧП = ПБ-Пв ,

де БП - балансовий прибуток,

П - податки та обов’язкові платежі (Податок на прибуток 20%.)

ЧП = ПБ-Пв=(19031,00*0,8)тис.грн.= 15224,80тис.грн.

Рентабельність продукції визначається за формулою:

= ПБ/S·100%,

де ПР - балансовий прибуток за певний період, грн;- повна собівартість товарної продукції, грн.

= ПБ/S·100%=(19031,00/79295,83)*100%=24%.

Показники ефективності виробництва до залучення інвестицій

Елементи витрат

Значення, тис. грн.

Валова виручка (В)

103084,57

Валовий прибуток (ВП)

23788,75

Балансовий прибуток (БП)

19031,00

Чистий прибуток (ЧП)

15224,80

Рентабельність (R) - 24%

5. Обґрунтування та вибір кращого варіанта інвестиції

Чистий дисконтний прибуток визначається за формулою:

де ЧДП - чистий дисконтний прибуток, грн.;

ВВ - валова виручка від реалізації готової продукції, грн.;

В - витрати, грн.;- шаг (рік) розрахунку;- норма дисконту, %;

/(1+r)t - коефіцієнт дисконтування. Значення коефіцієнта наведені в дод. 7.- горизонт розрахунку. Дорівнює 10 рокам.

Термін окупності визначається за формулою:

Внутрішня ставка рентабельності визначається шляхом розв’язання рівняння:

Показники ефективності діяльності підприємства

Рік здійснення інвестиційного проекту

1-й

2-й

3-й

4-й

5-й

6-й

7-й

8-й

9-й

10-й

Обсяг продажу продукції

460,00

464,60

469,25

473,94

478,68

483,46

488,30

493,18

498,11

503,10

Ціна 1 одиниці продукції

224,10

224,10

224,10

224,10

224,10

224,10

224,10

224,10

224,10

224,10

Виручка від продажу продукції

103 084,57

104 115,42

105 156,57

106 208,14

107 270,22

108 342,92

109 426,35

110 520,61

111 625,82

112 742,08

Поточні витрати

79 295,83

79 608,25

79 921,91

80 236,80

80 552,93

80 870,31

81 188,94

81 508,82

81 829,97

82 152,38

Валовий прибуток

23 788,75

24 507,17

25 234,67

25 971,34

26 717,29

27 472,61

28 237,41

29 011,79

29 795,85

30 589,70

Амортизація

17207,96

17 207,96

17 207,96

17 207,96

17 207,96

17 207,96

17 207,96

17 207,96

17 207,96

17 207,96

Теперішня вартість грошового потоку

120 292,53

121 323,38

122 364,53

123 416,10

124 478,18

125 550,88

126 634,31

127 728,57

128 833,78

129 950,04

Перейти на страницу: 1 2 3 4 5 6

Подібні статті по економіці

Організація, планування і шляхи підвищення економічної ефективності виробництва кукурудзи на зерно на площі 320 га в умовах східного регіонального управління ПРАТ Райз-максимко
Сільське господарство є однією з основних галузей народного господарства, оскільки виробництво продуктів харчування - перша умова життя безпосередніх виробників. Водночас воно є сировинною базою легкої та харчової промисловості. Попи ...

Обґрунтування тарифу і формування прибутку транспортного обслуговування
Автомобільний транспорт - одна з найважливіших галузей народного господарства - розвивається як невід’ємна частина єдиної транспортної системи країни. Він забезпечує на ряду з іншими видами транспорту раціональне виробництво і оборот продукції ...

Якісна економічна теорія на сайті www.uaeconomic.com : © 2024 рік.